Vi åbner forsigtigt døren op for besøg på plejecentre igen

Alle plejecentre på Mors klar til at modtage besøgende efter aftale.

Baggrunden er Sundhedsstyrelsen seneste udmeldinger, om at pårørende godt kan besøge borgere på plejecentres udearealer, hvis der kan sikres sundhedsmæssige forsvarlige forhold.

Det betyder, at vi fra d. 24. april 2020 åbner for besøg på alle kommunens plejecentre, under forudsætning af, at de lokale forhold kan opfylde nedenstående rammer.

Rammer for besøg

  • Kun besøg af 1 -3 personer, hos den enkelte beboer ad gangen
  • Altid 2 m afstand mellem de personer der deltager i besøg, herunder også afstand til beboeren
  • Besøg foregår på hver side af et bord eller med beboeren inde i boligen og besøgende uden for boligen
  • Besøg skal være aftalt på forhånd med gruppeleder/leder
  • Kontaktpersonen kører beboeren ud til besøget og henter igen.
  • Besøgende ringer til aftalt tlf. nr. når de kommer på besøg, så personale kan være behjælpelige med forsvarlige besøgsrammer
  • Besøg må max vare 30 min.
  • Der serveres ikke kaffe eller andet under besøg
  • Pårørende må ikke have kaffe og deslige med som beboeren som kan spise/drikke – må ikke dele fødevarer med beboeren
  • Der modtages blomster m.m. helst i spande og det er kontaktpersonen der modtager

Faciliteter for besøg

Besøg foregår på borgerens terrasse, og hvor det ikke er muligt, på et aftalt sted. Personale transporterer borger til og fra besøgsområde.

For at aftale besøg, skal man kontakte det konkrete plejecenter.

Alle borgere og pårørende modtager et brev eller får information om ovenstående.