Vi haster med at betale alle regninger for at hjælpe virksomheder

For at hjælpe samfundet og udvise samfundssind overfor det private erhvervsliv bedst muligt, har Morsø Kommune besluttet at betale alle skyldige regninger til private leverandører med det samme - uagtet betalingsfrist.

Det betyder at virksomhederne senest har pengene i løbet af næste uge. Det drejer sig om ca. 11,6 millioner kr.

Det sker for at afhjælpe det private erhvervslivs likviditetssituation, som kan være påvirket i denne tid med coronavirus og ændrede adfærds- og købsmønstre.  

Beløbet omfatter ca. 11,6 millioner kr. og er det beløb, som kommunen har regninger for, der ellers først ville blive betalt efter 30 dage. I øjeblikket har kommunen ca. 2500 fakturaer liggende fra forskellige leverandører.

- Vi ønsker at hjælpe hele samfundet og dermed også de private virksomheder mest muligt i denne svære tid. Ved at fremskynde betalingerne, så kan vi måske være med at sikre virksomhedernes likviditet. Det tænker vi også, er en måde at vise samfundssind på, fortæller Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune.

Virksomhederne kan forvente at i løbet af næste uge, så vil de modtage pengene på deres konto.

For yderligere information, kontakt venligst:

Hans Ejner Bertelsen, borgmester Morsø Kommune – tlf. 2479 2285 – eller heb@morsoe.dk