Beredskabskatalog skal sikre fortsat udvikling på Mors

Danmarks Statistik har udarbejdet en prognose, som viser faldende befolkningstal på Mors i 2022.

Det betyder formentlig færre indtægter, og derfor har økonomiudvalget udvist rettidig omhu og bedt om, at der udarbejdes et beredskabskatalog for at imødekomme den mulige ændring.

Konkret betyder det, at administrationen skal finde forslag til besparelser på ca. 10 millioner kr. – hvilket svarer til mindre end en procent af det samlede budget. Om forslagene gennemføres afhænger af politikernes prioriteringer – og hvordan den endelige Økonomiaftale mellem Regeringen og KL ender.

Økonomiaftalen forventes at blive vedtaget omkring grundlovsdag.

Sikre råderum

Beredskabskataloget skal være med til at sikre råderum til udvikling af Mors, så der fortsat er plads til anlæg, velfærd og nye tiltag.

Tidligere har Danmarks Statistik forventet, at vi var 20.097 borgere på Mors ved starten af 2022, men ifølge deres nye prognose, så vil der være 19.949 borgere på Mors, når vi begynder på det nye år.

Denne ændring er baggrunden for, at de lokale politikere vælger at få udarbejdet et muligt beredskabskatalog, da Regeringen normalt lægger sig tæt op ad de tal, når de laver deres beregninger i Økonomiaftalen.

Siden 1. januar 2021 er befolkningsantallet gået op på Mors fra 20.045 til de nuværende 20.080 i maj måned.