Bred konstitueringsaftale i Morsø Kommune: Holdet sat for de næste fire år

Konstitueringsaftalen er nu i mål efter kommunalvalget 2021 i Morsø Kommune. Det er nu på plads, hvordan sammensætningen af kommunalbestyrelsen kommer til at se ud for den næste valgperiode.

Urets digitale tal viste 01.12 i Nykøbing Hallen, da borgmester Hans Ejner Bertelsen kunne præsentere en konstitueringsaftale efter Kommunalvalget 2021 i Morsø Kommune med følgende ord.

- Jeg er utroligt glad for at sige, at vi har en konstitueringsaftale, der omfatter samtlige 21 medlemmers partier i den nye kommunalbestyrelse.


En bred konstituering

Efter få timers søvn blev der onsdag forhandlet videre for at få den politiske kabale til at gå op og få sammensætningen af udvalgene på plads. Nu er det meste på plads, og det glæder borgmester Hans Ejner Bertelsen.

- Jeg er glad for den brede konstituering, det er godt for samarbejdet og dermed for Morsø kommune. Jeg vil gerne sige tak til alle de dygtige medarbejdere, der bar valget igennem, og til dem der klarede driften imens. Det slår mig altid, hvor stor opgaven er med gennemførsel af et valg, siger Hans Ejner Bertelsen og tilføjer:


- På vegne af den nye kommunalbestyrelse vil jeg gerne sige tak for opbakningen fra alle jer, der har stemt på os. Vi vil ydmygt gå til opgaven.


Den kommende kommunalbestyrelse har konstitueret sig efter følgende aftale
:

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V)

Første viceborgmester – Jesper Balle Kristensen (V)

Anden viceborgmester – Meiner Nørgaard (O)

Kort fortalt bliver der genvalg på alle posterne som udvalgsformænd.

 • Det betyder, at Henning Sørensen (V) fortsætter som formand for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.
 • Meiner Nørgaard (O) fortsætter som formand for Udvalget for Teknik og Miljø.
 • Tore Müller (A) forsætter som formand for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.
 • Derudover bliver der oprettet tre nye §17, stk. 4-udvalg.
  Det er et midlertidigt politisk udvalg, som kommunalbestyrelsen kan nedsætte (jf. Styrelsesloven) til at varetage særlige opgaver eller rådgive og forberede emner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Der er mulighed for at inddrage borgere eller andre i udvalget - permanent eller ad hoc.
 • Ellen Philipsen Dahl (M) bliver formand for et nyt udvalg, som skal arbejde med fremtiden for Ørodde.
 • Jette Jepsen (B) bliver formand for et udvalg med fokus på Unge på Mors.
 • Poul Roesen (C) bliver formand for et udvalg der skal arbejde med mulighederne for et moler oplevelsescenter.

Økonomiudvalget

 • V: Hans Ejner Bertelsen
 • V: Henning Sørensen
 • V: Jesper Balle Kristensen
 • V: Søren Goul
 • A: Tore Müller
 • A: Jens Dahlgaard
 • O: Meiner Nørgaard

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

 • V: Formand Henning Sørensen
 • B: Næstformand Jette Jepsen
 • V: Tage Andersen
 • V: Rasmus Christensen
 • V: Søren Goul
 • A: Jens Dahlgaard
 • A: Poul Kristensen

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

 • A: Formand Tore Müller
 • M: Næstformand Ellen Philipsen Dahl
 • V: Charlotte Amalie Holm
 • V: Henrik Kristensen
 • V: Peter Therkildsen
 • V: Tage Andersen (de første 2 år) og Peter Lillebæk (de sidste 2 år)
 • A: Pia Storm

Udvalget for Teknik og Miljø

 • O: Formand Meiner Nørgaard
 • V og C: Næstformand Ansgar Nygaard (første 2 år), Poul Rosen (de sidste 2 år)
 • V: Peter Lillebæk
 • V: Jesper Balle Kristensen
 • V og C: Poul Roesen / Ansgar Nygaard (omvendt fra næstformandsposten)
 • A: John Christiansen
 • A: Niels Kristian Østergaard

Børn og Ungeudvalget

 • A: Formand Pia Storm
 • V: Næstformand: Rasmus Christensen

Morsø Forsyning

 • V: Formand Peter Therkildsen (første 2 år), Henrik Kristensen (sidste 2 år)
 • A: Næstformand John Christiansen
 • A: Poul Kristensen
 • V: Ansgar Nygaard

17 stk. 4 udvalg, Ørodde:

 • M: Formand Ellen Philipsen Dahl

17 stk. 4 udvalg, Moler-oplevelsescenter

 • C: Formand: Poul Roesen

17 stk. 4 udvalg, Unge på Mors

 • B: Formand: Jette Jepsen

Styregruppe for oplevelsescentret for østersturisme og søsport

 • M: Formand Ellen Philipsen Dahl

 

For yderligere information, kontakt venligst:

 • Hans Ejner Bertelsen, borgmester Morsø Kommune - tlf.: 2479 2285 – heb@morsoe.dk