Endelig resultat af kommunalvalget

- efter fintælling