Grundlovsceremoni den 27. maj 2021 i Morsø Kommune

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab. Link til tilmelding findes også i teksten herunder.

Foto fra vores første Grundlovsceremoni i oktober 2020

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen af borgmesteren. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

 

Folketinget har den 29. december 2020 vedtaget lovforslag nr. 2188. Der vil p.g.a. corona - retningslinjerne ikke blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonien.

 

Morsø Kommune holder grundlovsceremoni torsdag den 27. maj 2021 mellem kl. 15 og 17.

 

Under de nuværende forhold vil de tilmeldte ansøgere blive tildelt en tid i ovennævnte tidsrum og der er kun mulighed for at medtage en gæst til ceremonien. Ceremonien for den enkelte deltager vil tage ca. ½ time.

Ceremonien holdes på Det gl. Rådhus, Byrådssalen, Rådhustorvet 1 K, 7900 Nykøbing Mors.

 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er mandag den 3. maj 2021 kl. 12.

 

Tilmeldingen foregår ved at bruge linket her:

Link til tilmelding

Du skal oplyse følgende:

Navn

Fødselsdato

Tlf. nr.

Og om du har èn gæst med eller ej

 

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

Bemærk at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien. Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

 eller

  1. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

eller

  1. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

 

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

 

Har du spørgsmål til ceremonien kan du kontakte Morsø Kommune, sekretariatet på tlf. 99 70 70 65 i kommunens åbningstid.