Kommunalbestyrelsens møde 4. maj 2021 kl. 17.00

P.g.a. coronarestriktionerne er der ikke adgang for offentligheden, men mødet er optaget og kan høres her på siden.

Hør optagelse fra mødet

Dagsorden:

Til Behandling (åbne punkter)

  • 49 kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen
  • 50 udskiftning af brovægten på Nykøbing Havn
  • 51 Masterplan for Limfjorden
  • 52 Boligstrategi
  • 53 Morsø Forsyning – generalforsamling 2021
  • 54 Retningslinjer for politikerbesøg på kommunens institutioner og arbejdspladser
  • 55 COVID 19 – model for lokale nedlukninger fra. 12. april 2021 – bemyndigelse
  • 56 kommunalbestyrelsens godkendelse af referat