Kommunalbestyrelsesmøde 29. juni 2021

Morsø Kommunalbestyrelse holder møde tirsdag den 29. juni 2021 kl. 17.00 på Det gl. Rådhus

Til behandling (åbne punkter).

67.   Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.
68.   I/S Mors - Thy Færgefart regnskab 2017.
69.   Regnskab 2020 - Godkendelse af Regnskab 2020 og revisionsberetningen.
70.   Budgetopfølgning 2021. 10
71.   Basisbudget 2022 - 2026, administrative ændringer.
72.   Rampe Sydhavnen.
73.   Lokalplan 6.11 Erhverv Lødderup - Easy Agricare.
74.   Kommuneplantillæg 23  og Lokalplan 17.141 Aflastningsområde Aabro Fald. 
75.   Forslag til Lokalplan 17.142 Morsø Multipark. 
76.   Forslag til Kommuneplan 2021-2033. 
77.   Rammeaftale for KKR Nordjylland vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge. 
78.   Ændring af betalingsvedtægt for Morsø Spildevand A/S. 
79.   Revideret styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2022 til godkendelse. 

Til behandling (lukkede punkter). 

80.   Lejekontrakt. 
81.   Mageskifte. 
82.   Køb af areal i Øster Jølby. 

Til orientering (åbne punkter). 

83.   Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet 

 

Referatet kan ses på www.mors.dk