Morsø Kommunalbestyrelse holder ekstraordinært møde

tirsdag den 30. november 2021 kl. 17.00 på Det gl. Rådhus.

Til behandling (åbne punkter).

  • 123 Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen. 
  • 124 Valgklage vedrørende valgagitation ved brevstemmeafgivning i Borgerservice
  • 125 Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet

P.g.a. det høje smittetryk opfordres mødedeltagerne til at få taget en corona-test inden mødet.