Morsø Kommunalbestyrelse - tirsdag den 6. april 2021 kl. 17.00.

Mødet blev afholdt virtuelt og kan ses herunder.

 

 

Dagsorden for mødet:

Til behandling (åbne punkter)
31. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen
32. Regnskab 2020, overførsler fra 2020 til 2021 (drift)
33. Regnskab 2020 - overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021
34. Regnskab 2020 - Anlæg over 2 mio. kr. der er afsluttet i 2020
35. Lånerammeopgørelse 2020
36. Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S
37. Forslag til Lokalplan 17.141 Aflastningsområde Aabro Fald
38. Forslag til Lokalplan 45.3 - Vestermarken - Område til blandet bolig og erhverv med rekreative formål
39. Den Fælles Nordjyske Klimaambition
40. Udpegning til politisk følgegruppe i Grøn Energi Nordjylland 2040
41. Afvikling af Seniorrådsvalg som fysisk fremmødevalg
42. Tilmelding til Danmarks VILDESTE kommune
43. Forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Jette Trans Jepsen - ophør med brug af sprøjtegifte på kommunale arealer

Til orientering (åbne punkter)
44. Vederlag for 2020 - Kommunalbestyrelsens medlemmer
45. Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet

Se de fulde versioner af punkterne