Påbud: M.C. Holms Skole skal midlertidigt nedlukkes

Vi har dags dato modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at M.C. Holms Skole skal nedlukke med virkning fra og med i morgen torsdag den 25. november til og med onsdag den 1. december.
Vi åbner således skolen op igen torsdag den 2. december.

Påbuddet er naturligvis givet med afsæt i det høje smittetryk på skolen.

Vi etablerer både nødpasning og nødundervisning i perioden.


Nødpasning:

Ideen med nedlukningen er naturligvis, at vi får brudt smittekæderne. Det kræver, at vi er færrest muligt fysisk til stede på skolen.
Derfor vil jeg naturligvis opfordre jer alle sammen til at finde alternative pasningsmuligheder.

Hvis det ikke er muligt, så er der nødpasning på skolen. Nødpasningstilbuddet er åbent fra kl. 06.00 til kl. 17.30.
Nødpasningstilbuddet kan være aktuelt for jer, der ikke kan finde alternative pasningsmuligheder og ikke kan varetage beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
Nødpasningen er også for børn med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

Tilmelding til nødpasningstilbuddet sker på Aula til Vinni Dalgaard. Det er vigtigt, at I angiver tidsrummet for pasningen. Tilmeldingen er åben nu.


Nødundervisning:

Skolens lærere forestår nødundervisningen. I skal holde jer orienteret om tilbuddet på Aula.

Se påbud:

Se påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed her (pdf)