Se video af mødet i kommunalbestyrelsen fra d. 5. jan. 2021

Mødet foregik via online via Teams.

Dagsorden

Til behandling (åbne punkter)

  • 1. Budgetopfølgning pr. 30.09.2020
  • 2. Etablering af nyt erhvervsafsnit i Sillerslev havn
  • 3. Kommunalpolitisk Topmøde 18. marts 2021

Til behandling (lukkede punkter)

  • 4. Salg af erhvervsgrund i Nykøbing

Til orientering (åbne punkter)

  • 5. COVID-19 - orientering om akutbeslutning
  • 6. Godkendelse af referat