Tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen 1.1 – 31.7.2021

Nedlukningen under Covid-19 giver udfordringer for foreninger og aftenskoler, da de modtager tilskud for afholdte aktiviteter og undervisning. Morsø Kommune har besluttet, at der stadig gives tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen.

Kulturministeren har via en ny lov fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven. Den nye ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” giver kommunerne mulighed for at udbetale det allerede budgetterede tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler under nedlukningen. Bekendtgørelsen er forlænget til og med den 31. juli 2021.

I Morsø Kommune er denne opfordring imødekommet og retningslinjerne for de folkeoplysende foreninger og voksenundervisning er følgende:

De frivillig folkeoplysende foreninger

Tilskud til de frivillig folkeoplysende foreninger udbetales i form af forskellige tilskudstyper blandt andet aktivitetstilskud og lokaletilskud. Aktivitetstilskud udbetales i forhold til de afholdte aktivitetstimer det enkelte medlem tilbydes for det betalte kontingent. Lokaletilskud udbetales i forhold til det antal aktivitetstimer, der har været i lokalet.

De frivillige folkeoplysende foreninger kan opgøre Aktivitetstilskud og Lokaletilskud for perioden 1.1.2021-31.7.2021 inklusiv de planlagte, men aflyste timer på grund af Covid-19, og med udgangspunkt i 2019.

Den folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til voksenundervisning udregnes med hensyn til afholdt aktivitet forrige år i forhold til det samlede budget og udbetales først på året. Tilskudsåret opgøres med det reelle tilskud i forhold til det faktisk afholdte timer.

Aftenskoler kan medtage aflyste lektioner for perioden 1.1.2021-31.7.2021 i opgørelsen af tilskud for 2021, såfremt de har haft en reel udgift dertil.

Aftenskoler kan beholde deres 10% tilskud uden krav om afholdelse af en debatskabende aktivitet i 2021.

Mulighed for aconto tilskud

Foreninger har mulighed for at søge et aconto tilskud. Det kan højest udgøre 75% af sidste års tilskud.

Muligheden for aconto tilskud er beskrevet i Foreningshåndbogen 2021.

 

For mere information kan Dorte Jensen, Fritid kontaktes på fritid@morsoe.dk