Trafiksikkerhed og ønsker til stier - giv din holdning til kende

Vi er i gang med at udarbejde en ny stiplan. I den forbindelse ønsker vi at kortlægge, hvor du som borger synes, at det er utrygt og farligt at færdes på veje og stier - samt hvor du synes, at der er behov for nye stier.Resultatet fra analysen er et vigtigt redskab i vores daglige arbejde med veje og stier. Derfor er du ved besvarelse af spørgeskemaet med til at gøre vores fælles vej- og stinet mere sikkert og trygt at færdes på.

For at deltage i borgeranalysen skal du besvare et spørgeskema, som du finder via dette link

Spørgeskemaet kan besvares i perioden fra den 22. marts – 29. april 2021