Udviklingspuljen 2021 for de folkeoplysende foreninger

Coronakrisen har berørt alle og ikke mindst foreningslivet i de folkeoplysende foreninger, der har haft svære vilkår med restriktioner og perioder med nedlukning. Puljen kan være med til at hjælpe foreningerne, når aktiviteterne starter op igen.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 8. april 2021 følgende fokuspunkt for Udviklingspuljen i 2021:

Genstart af foreningslivet efter Corona

Coronakrisen har berørt alle og ikke mindst foreningslivet i de folkeoplysende foreninger, der har haft svære vilkår med restriktioner og perioder med nedlukning. Aktiviteterne skal forhåbentlig starte op igen i 2021 og Udviklingspuljen kan være med til at give foreningerne den kickstart, der skal til.

Formålet med Udviklingspuljen 2021 vil, udover de gældende retningslinjer, være at hjælpe foreninger med at fastholde medlemmer og styrke gejsten blandt de frivillige - herunder bestyrelsen.

For at opnå tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Foreningens kerneydelse skal indgå i ansøgningen
  • Der kan søges til et ekstraordinær tiltag for at få eksisterende aktiviteter i gang i 2021
  • Hvis der søges til materialer, skal det indgå i en samlet indsats for at fastholde medlemmer med begrundelse af, hvorfor netop det giver mening
  • I ansøgningen skal det begrundes, hvori det ekstraordinære består i forhold til tidligere opstartsaktiviteter.

Ansøgningsproceduren følger retningslinjerne for Udviklingspuljen og der kan derfor løbende ansøges i 2021 – læs mere i foreningshåndbogen på side 20.