M. C. Holms Skolen ansætter erfaren og lokalkendt skoleleder

Fra det nye skoleår bliver det en lokalkendt og erfaren skoleleder, som står i spidsen for M.C. Holms Skole. Line Rask Abildgaard er udvalgt blandt et stærkt ansøgerfelt, og kommer med solid ledererfaring fra Øster Jølby Skole.Efter sommerferien kan eleverne på M. C. Holms Skole hilse på deres nye skoleleder. Ud af et stærkt ansøgerfelt har ansættelsesudvalget valgt 48-årige Line Rask Abildgaard.

Hvis navnet lyder bekendt for nogle, er det måske fordi, hun er skoleleder i Øster Jølby. Hun har været glad for at være skoleleder på midtmors, men fandt muligheden på M. C. Holms Skole så interessant for hendes ambitioner som leder, at hun søgte den.

Synlig, moden og handlekraftig leder

Det glæder skolechef Michael Dahlgaard, at skolen kunne tiltrække et så stærkt ansøgerfelt og han er meget tilfreds med, at valget er faldet på en lokal som i årrække har vist, at hun har de rette kompetencer:

- M. C. Holms Skole får en skoleleder, der er tydelig, synlig, ambitiøs og handlekraftig. Line ankommer med en moden leders professionelle dømmekraft, som hun uden tvivl vil anvende til at sikre en fortsat udvikling af skolens solide pædagogiske og læringsmæssige fundament, fortæller Michael Dahlgaard og forsætter:

- Hun er en robust og modstandsdygtig person, der er åben og ærlig i sin tilgang til børn, forældre, personale og øvrige samarbejdspartnere. Line har solid erfaring med det organisatoriske samarbejde i Morsø Kommune, så hun er driftsparat fra første arbejdsdag på skolen.

Ser frem til udfordringen

Når eleverne lykkes, lykkes vi også. Det er et motto for Line Rask Abildgaard. Det bliver vemodigt for hende at sige farvel til elever og kolleger i Øster Jølby, men hun ser også frem til at sætte sine erfaringer og viden i spil på den store indskoling i Nykøbing. Og så forsætter hun sin udvikling i en kommune, som hun kender særdeles godt.

Line Rask Abildgaards vision for udvikling og trivsel er til enhver tid at tage ansvar for at skabe en meningsfyldt relation til andre - det være sig medarbejdere, kolleger, forældre og i særdeleshed eleverne. Hun har respekt for andres meningsskabelse og værdier – hvilket også afspejles hendes ledelsestilgang, hvor søger i fællesskab at finde de bedste handlemuligheder og de bedste løsninger på udfordringerne i et komplekst felt. I den forbindelse finder hun det vigtigt at være nysgerrig på andres perspektiv, og hun lægger vægt på at være spørgende, undrende, retfærdig, ærlig, vedholdende og anerkendende i samarbejdet.

Det skal mærkes, at vi lever

Line Rask Abildgaard er 48 år. Hun bor i Thy med nationalparken tæt på. Hun bruger naturen til motion, hygge og ro. Hun holder også meget af det sociale og aktive liv, faglitteratur og at udvikle sig samt bøger og kunst. Hendes hang til udfordringer og udvikling i balance med fordybelse og ro er funderet i en overbevisning om, at det skal mærkes, at vi lever.

For yderligere information, kontakt venligst:

  • Michael Dahlgaard, Skolechef Morsø Kommune, 2479 2248