Morsø Kommune holder sommerferielukket i uge 29

Det betyder, at de administrative områder i Borgerservice, Jobcenter Mors, Sundhedscenteret mfl. ikke tager imod borgerhenvendelser med mindre det allerede er aftalt. Der vil dog være et nødberedskab til rådighed, som kan kontaktes.

Service i ældre- og hjemmeplejen fortsætter – dog med feriebemanding.

Nødberedskab

Familieafdelingen

Ved akut opstående problemer i forhold til børn under 18 år, kan der ske henvendelse til den sociale bagvagt ved politiet på tlf. 9619 1448

Sundhedsplejen

 • Uge 29 og 30: Træffes mellem kl. 9 - 10 på telefon 9970 7163
 • Uge 31: Træffes mellem kl. 9-10 på telefon 2347 9613

Hjælpemidler

Træffes mellem kl. 8 - 12 på telefon 9970 7258

Visitation til personlig hjælp og pleje

Træffes mellem kl. 8 - 15 på telefon 9970 6348

Borgerservice:

 • Ved akut behov for overlevelseshjælp, kontakt telefon 9970 7120 mellem kl. 08.00 – 12.00
 • Ved akut behov for nødpas, kontakt telefon 9970 7162 mellem kl. 08.00 – 12.00

Sundhedscenteret (både uge 29 og 30)

 • Rusmiddelteamet træffes mellem kl. 8 - 9 på telefon 9970 6266
 • Træningsteamet træffes mandag - torsdag fra 8 - 15 og fredag fra 8 - 12 på telefon 9970 6900 - i tilfælde af sygdom eller afbud

Jobcenter Mors

Henvendelser som har akut karakter - kontakt Jobcenteret på telefon 9970 7287

 • Mandag: 8-16
 • Tirsdag: 8-16
 • Onsdag: 8-15
 • Torsdag: 8-17
 • Fredag: 8-13