Varmepakke til økonomisk vanskeligt stillede borgere

Borgerservice modtager lige nu mange henvendelser fra borgere, som ønsker at søge tilskud til forhøjede varmeregninger.

Anledningen er den politiske aftale om en varmepakke, som blev indgået i november 2021.

Der er dog ikke tale om en pulje, som borgere kan søge direkte. Målgrupperne skal stadig søge efter gældende regler.

Det betyder at:

  • folkepensionister og førtidspensionister, som har fået tilkendt førtidspension før 2003, kan søge om personligt tillæg
  • øvrige borgere kan søge om enkeltydelser

For begge målgrupper gælder det, at kommunen skal foretage en økonomisk vurdering af, hvorvidt borgeren selv kan afholde den øgede varmeudgift af sit rådighedsbeløb eller af sin formue.

Thermostat