Få dit arrangement på infotavlerne

Har du et lokalt arrangement, som har åbent for alle borgere på Mors? Så har du mulighed for at få det op på de informationstavler, som er placeret ved indfaldsvejene til Nykøbing. OBS! Deadline for indsendelse er min. to uger før arrangementet.
 • Foreninger
 • Offentlige institutioner

Du kan få sat kort information og reklame op for dit arrangement, hvis det er relevant for en bred målgruppe. Det afgørende, at dit arrangement er offentligt, åbent for alle og afholdes på Mors.

Eksempler er:

 • Koncerter
 • Teater
 • Åbent hus
 • Udstilling
 • Loppemarked
 • Foredrag
 • Offentlige kampagner/info
 • Festival
 • mv.

OBS! Det er ikke til traditionel markedsføring i stil med "tre mælk - 20 kr." 

Logoer mv. kommer kun på, hvis andet ikke er muligt. Vi foretrækker et sigende billede af arrangementet til at understøtte teksten.

-------------------
Kommunal information kan også publiceres - f.eks. større borgermøder og kampagner. 

Herunder tiltag for bosætning og byfornyelsesprojekter, idet der dog skal være tale om overordnede generelle kampagner og ikke enkeltstående aktiviteter for eks. ejendoms- og grundsalg.

Send materiale senest 2 uger før arrangementet afholdes, da der kræves intern produktions- og opsætningstid. 

Materiale, der modtages senere, kan vi desværre ikke garantere kommer op, da der er mange arrangementer.

Visningsperioden er afhængig af begivenhedens størrelse og antallet af begivenheder i den pågældende periode. Typisk kører det i rotation på tavlerne fra 1 - 3 uger før selve begivenheden. 

Hvert budskab kører i 20 sekunder ad gangen, og gentages hele dagen i en playliste. Skærmene er tændte fra kl. 06-23 hver dag.

De forskellige tavler er placeret ved hovedveje ind til Nykøbing Mors, hhv. ved:

 • Nørrebro (dobbeltsidet)
 • Næssundvej (dobbeltsidet)
 • Sallingsundvej (Enkeltsidet)
 • Jesperhus (Enkeltsidet) 

OBS! Når man kører væk fra bymidte ved Nørrebro er der en mindre skærm, og dermed er budskabet tilpasset her.

 

Der er to veje til at få indhold på tavlerne. Enten udarbejder du selv færdige materialer (se mere om specifikationer her)

eller sender en mail til infotavler@morsoe.dk med følgende:

 • Overskrift (eks. Åbent Hus)
 • evt. Underoverskrift (eks. for 7. klasse og forældre)
 • Dato (eks. 14. august 2016)
 • Tid (eks. kl. 14 - 19)
 • Sted: (eks. Dueholmskolen)
 • Evt. Websted - for at læse mere (eks. mors.dk)
 • Evt. Billede (som vi må bruge)

(vær opmærksom på at det udfyldte kan blive tilpasset, hvis det er nødvendigt ift. pladsmængde mv.:)