Handleplan - radikalisering og ekstremisme

Denne handleplan beskriver et samarbejde mellem Midt og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune, hvor der er fokus på at opdage, forebygge og forhindre radikalisering og ekstremisme.

Indsatsen styres overordnet af SSP og INFO-hus Kommune, som er en samarbejdsgruppe i Morsø Kommune bestående af:

  • SSP-koordinator i Morsø Kommune
  • Ungdomsskoleinspektør
  • Faglig leder i den Sociale Visitation
  • Repræsentant fra Integration
  • Repræsentanter fra Familieafdelingen
  • Forebyggelsesbetjent ved Thisted Politi

Enhver henvendelse vedr. en bekymring for en borger, skal derfor rettes til INFO-hus Kommune, der i første omgang vil behandle henvendelsen efter Retsplejelovens §115 og derfra tage stilling til det videre forløb. INFO-hus Kommune arbejder tæt sammen med alle samarbejdsparter bl.a. uddannelsesinstitutioner, UU, Familieafdelingen, forældre og integration.

Derudover er INFO-hus Kommune repræsenteret i Infohus Politi, der består af repræsentanter fra Kommuner og Politistationer i Politikreds Midt– og Vestjylland.