Forslag til Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030

Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030
Kommunalbestyrelsen igangsatte i foråret 2019 arbejdet med at skabe en langsigtet udviklingsplan for de næste 10 år med henblik på at sikre den positive udvikling på Mors. Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 beskriver det samfund, vi drømmer om at bo og arbejde i frem mod 2030. Udviklingsplan 2030 er den strategi, som skal gennemsyre alle dele af vores udviklingsarbejde i de kommende år.

Planen er opbygget, så man kan orientere sig i den overordnede drøm om vores samfund 2030. Efterfølgende finder du de områder, vi mener kræver et særligt fokus for at opnå drømmen. For hvert område har vi opstillet en række mål, der mere konkret udpeger og beskriver de aktiviteter, der vil bidrage til opfyldelse af drømmen om fremtidens Mors.

Planen findes i to versioner. Den fulde web-version, der samtidig indeholder Morsø Kommunes planstrategi og udviklingsområder til byudvikling. Planstrategien indeholder kommunalbestyrelsens vurdering af fremtiden og sætter rammerne for centrale temaer, som der skal arbejdes videre med i den kommende planperiode og Kommuneplan 2021. I planen kan du også se mere om udviklingsområder til byudvikling.

Derudover findes planen i en kortere magasinversion, så du hurtigt kan orientere dig i planens temaer, målsætninger og delmålsætninger. Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 opfylder derved også planlovens bestemmelser om offentliggørelse af en strategi for kommuneplanlægningen.


Høring

Planen er i høring fra den 9. september til den 5. november 2019. Udviklingsplan 2030 er en web-udgave, hvortil du har mulighed for at indsende bemærkninger eller kommentarer frem til den 5. november 2019.

Du kan også sende dine bemærkninger eller kommentarer til teknikogmiljo@morsoe.dk eller til Morsø Kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors.

Planen er screenet for miljøvurdering jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På den baggrund, er der truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes. Se afgørelsen her.

Se Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030 her.

Se den korte magasinversion af Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 her.

Se pressemeddelelsen her.

Periode

Publiceret: .
Publiceret frem til: