Pædagoger til barselsvikariater hos Morsø Bosteder

Morsø Bosteder søger 2 pædagoger, den ene med tiltrædelse pr. 1.maj 2019, den anden med tiltrædelse d.1.juni 2019. Stillingerne er barselsvikariater på 30 timer ugentligt.

Om os:
Morsø Bosteder består af 2 bosteder samt et dagtilbud på 3 forskellige matrikler. Der bor 44 borgere på de 2 bosteder, alle med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hovedparten af borgene er i dagtimerne beskæftiget i det interne dagtilbud, mens resten er beskæftiget i eksternt dagtilbud.

Vi har 82 fastansatte med forskellig faglig bagrund, samt et antal løst tilknyttede vikarer.
Vi arbejder ud fra KRAP, Etikos og en neuropædagogisk tilgang, hvorfor den nye medarbejder forventes at være nysgerrig på baggrunden for borgerens adfærd, og evner at reflektere over egen praksis, for på denne måde at opsætte de optimale rammer for borgerens udvikling og mulighed for livskvalitet. Ligeledes vægtes det, at borgeren støttes respektfuldt i muligheden for selv- og medbestemmelse med udgangspunkt i den enkeltes borgers interesser og udviklingsalder.

Stillingerne er på Morsø Bosteders interne dagtilbud på N.A.Christensensvej 10 med i alt 25 borgere.

Begge stillinger er i sansegrupperne, hvor der arbejdes målrettet med sanseintegration under hensyntagen til borgernes diagnoser og funktionsalder.

Begge stillinger indebærer enkelte ugentlige morgenvagter på et af bostederne.

Vi tilbyder dig:
 • 25 skønne borgere
 • Engagerede og fagligt dygtige kolleger med forskellig uddannelsesbaggrund, og hvor det tværfaglige samarbejde prioriteres til gavn for borgerne
 • Fast tilknytning til et team, hvor du har medindflydelse på den daglige pædagogiske indsats
 • Et introforløb, hvor du vil blive tilknyttet en mentor, så du sikres en god introduktion til borgerne og teamet
 • En arbejdsplads med fokus på faglighed og dokumentation via pædagogiske handleplaner
 • Fast 12 ugers rulleplan
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
Vi ønsker os en kollega, der:
 • Er uddannet pædagog , gerne med erfaring med målgruppen
 • Ser det naturlige i at veksle mellem praktiske, plejemæssige og pædagogiske opgaver
 • Vil det gode arbejdsmiljø, hvor vi taler til hinanden og ikke om hinanden
 • Møder borgeren med anerkendelse, nærhed samt empati, og har forståelse for den enkeltes individuelle behov for støtte og omsorg
 • Respekterer, at borgeren har sin selvbestemmelse og selvstændighed hele livet
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og en reel samarbejdspartner
 • Er fysisk og psykisk robust og har et roligt væsen
 • Er fortrolig med IT
 • Har kørekort til personbil
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.
_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.