Morsø Bosteder søger 3 pædagoger til nyoprettede stillinger.

3 nyoprettede stillinger ved Morsø Bosteder
Morsø Bosteder søger 3 pædagoger med tiltrædelse pr. 1. marts 2019 til nyt hus med 3 18-årige borgere, som flytter ind fra d.1.april 2019.
Stillingerne er på 30 timer ugentligt og indebærer skiftende arbejdstider med indflydelse på opbygning af vagtplanen, dog med vagter hver 2. weekend og på helligdage.

Morsø Bosteder består af 2 bosteder samt et dagtilbud på 3 forskellige matrikler. Der bor 44 borgere på de 2 bosteder, alle med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
Hovedparten af borgene er i dagtimerne beskæftiget i det interne dagtilbud, mens resten er beskæftiget i eksternt dagtilbud. Der er 82 fastansatte med forskellig faglig bagrund, samt et antal løst tilknyttede vikarer.

Morsø Bosteder arbejder ud fra KRAP, Etikos og en neuropædagogisk tilgang, hvorfor den nye medarbejder forventes at være nysgerrig på baggrunden for borgerens adfærd, og evner at reflektere over egen praksis, for på denne måde at opsætte de optimale rammer for borgerens udvikling og mulighed for livskvalitet. Ligeledes vægtes det, at borgeren støttes respektfuldt i muligheden for selv- og medbestemmelse med udgangspunkt i den enkeltes borgers interesser og udviklingsalder.

Stillingen er på Morsø Bosteders afdeling på Riis Allé, der pt består af 4 afdelinger med i alt 19 borgere. Pr.1.april udvider bostedet med en 5.afdeling.

Stillingerne er i den nye afdeling, hvor de 3 borgere flytter ind fra d.1.april. De 3 unge borgere har et udviklingsniveau svarende til 3-6 år. Alle har talesprog. Gældende for alle 3 er et stort behov for struktur og genkendelighed i hverdagen, samt vekselvirkning mellem pauser og aktiviteter, der i høj grad drejer sig om fysiske aktiviteter samt sansestimulation. De 3 borgere skal udvikles og støttes til et spændende ungdom/voksenliv.

Ansættelserne er fra d.1.marts 2019, så det nye team vil få indflydelse på opstarten, som bl.a. indebærer:
 • Overdragelse af borgerne fra nuværende bosted med besøg og vidensdeling
 • Faglig opkvalificering
 • Forventningsafstemning i teamet m.m.
 • Indflytning
Vi ønsker os en kollega, der:
 • Er uddannet pædagog og gerne har erfaring med målgruppen
 • Ser vigtigheden i og har forståelsen for at arbejde med struktur
 • Kan igangsætte aktiviteter under hensyntagen til borgernes individuelle behov for struktur
 • Møder borgeren med anerkendelse, nærhed samt empati og har forståelse for den enkeltes individuelle behov for støtte og omsorg
 • Respekterer, at borgeren har sin selvbestemmelse og selvstændighed hele livet
 • Er aftaleloyal overfor det besluttede i teamet
 • Ser det naturlige i at veksle mellem praktiske, plejemæssige og pædagogiske opgaver
 • Er fortrolig med IT
 • Har kørekort til personbil
Vi tilbyder dig:
 • Engagerende og fagligt dygtige kolleger med forskellig uddannelsesbaggrund, og hvor det tværfaglige samarbejde prioriteres til gavn for borgerne
 • Fast tilknytning til et team, hvor du har medindflydelse på den daglige pædagogisk indsats
 • En arbejdsplads med fokus på faglighed og dokumentation via pædagogiske handleplaner
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 28.januar 2019.
_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.