Akutsygeplejerske

Vikariat som Akutsygeplejeske til Morsø Kommunes nye Akutteam
 
Vi søger:
1 vikariat som akutsygeplejerske dag/aftenvagter/nat 30-34 timer, weekendvagt pt. hver 4 weekend

Om stillingen:
Morsø Kommune søger 1 akutsygeplejerske i et vikariat, som sammen med øvrige akutsygeplejersker udgør akutteamet. Som akutsygeplejerske har du vagter i Akutteamet, og vil også have vagter og opgaver som primærsygeplejerske i Morsø Hjemmepleje. Der arbejdes i teams bestående af forskellige faggrupper.
Arbejdet som akutsygeplejerske og primærsygeplejerske er meget afvekslende og ingen dage er ens.
Morsø Kommune oprettede et Akutteam d. 1.4.2018, som består af 12 akutsygeplejersker, organiseret under Morsø Hjemmepleje. Derudover består akutteamet af 3 akutsygeplejerske organiseret på Morsø Afklaringscenter. Akutfunktionen er tilgængelig hele døgnet, 365 dage om året.
 
Akutteamet er en udvidelse af den kommunale sygepleje i en tid, hvor flere nye og mere komplekse sygeplejeopgaver skal løses i det nære kommunale sundhedsvæsen. Akutteamet vil udover de direkte patientrelaterede opgaver være faglig sparringspartner og vejleder for øvrige ansatte. 

Formålet med akutteamet:
 • Sikre, professionel og hurtig opfølgning på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten efter udskrivelse fortsat har komplekse pleje- og behandlingsbehov
 • Sikre tidlig opsporing, tidlig indsats og opfølgning ved akut sygdom eller forværring af eksisterende sygdom. Til dette anvendes forskellige screenings-/prøvetagninger
 • Forebyggelse af unødvendig funktionstab, uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser
 • Patienter og pårørende vejledes og inddrages i eget sygdomsforløb, således egne mål og ressourcer anvendes ud fra en rehabiliterende tilgang
 • Sikre sammenhængende og gode patientforløb i overgangen mellem forskellige sektorer og organisatoriske områder
 • Morsø kommunes akutteams kompetencer og organisation tilpasses løbende nuværende og kommende kommunale akutte opgaver
 • Akutteamets kompetencer anvendes målrettet til oplæring/vejledning/sparring af øvrige ansatte
Det gode samarbejde
Akutteamet samarbejder med hele sundhedsvæsenet, for at optimere pleje og behandling af patienter i hele Morsø Kommune, samt sikre sammenhængende patientforløb i overgangen mellem sektorer og afdelinger.  
Morsø Kommune arbejder ud fra værdierne: ”Hjerterum, Dynamik og Pålidelighed”, samt ud fra ”Kodeks for godt medarbejderskab.”

Arbejdsområder for akutsygeplejersker:
 • Arbejder ud fra Sygeplejens fire selvstændige virksomhedsområder:
  • Udføre, lede, udvikle og formidle sygeplejen
 • Vurderer, handler og koordinerer sygeplejen i akutte situationer
 • Stabiliserer patienter ved akut forværring af sygdom efter vurdering ud fra ABCDE principper, måling af vitale parametre samt foretager relevante screeninger, handleplaner og andre sygeplejefaglige handlinger
 • Anvender tydelig mundtlig kommunikation, fx ved ISBAR-metoden, med læge og andre relevante samarbejdsparter om observationsfund
 • Ændringer i behandlingsplan og den sygeplejefaglig indsats vurderes af læge og akutfunktion i fællesskab. Opfølgende sygeplejefaglig vurdering foretages flere gange i døgnet
 • Varetager sygeplejefaglig udredning ved akut opstået/forværring af fysisk og psykisk sygdom og planlægger den videre sygeplejefaglige indsats
 • Varetage sygeplejefaglig vurdering, pleje og oplæring ved særlig komplekse udskrivelser, herunder oplæring af andet sundhedsfagligt personale
 • Varetage helhedsvurdering af forhold omkring patienten (fysisk, psykisk og sociale forhold af betydning for tilstanden)
 • Vurderer behov for og igangsætter andre kommunale indsatser eks. akut ændring af den kommunale hjælp og pleje, mad fra ekstern leverandør, kontakt til andre instanser som socialrådgivere, henvisning til sundhedscenter for træning osv.
 • Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Udfører kapillær blodprøvetagning (både akut og planlagt) i Morsø Hjemmepleje i dagtimer, samt ved akutte henvendelser fra Plejecentre & Morsø Afklaringscenter i aften- og nattevagterne og øvrige enheder i Morsø kommune
 • Uddelegerer sygeplejeopgaver ud fra en sygeplejefaglig vurdering, samt hvornår opgaven kan overgå til kollega eller anden faggruppe i hjemmeplejen
 • Vejleder patienten i forhold til at styrke dennes egenomsorg med øget sygdomsforståelse og sundhedsfremmende tiltag
 • Introducerer, implementerer og underviser i ny viden, samt giver faglig sparring for øvrige ansatte
 • Varetager sygeplejefaglig vejledning/sparring til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
Dine kvalifikationer:     
 • Mestre Akut sygepleje
 • Arbejder hverdagsrehabiliterende
 • Er fleksibel og stabil
 • Ærlig og loyal
 • Evne og vilje til at samarbejde på et højt kvalificeret fagligt niveau
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Godt humør og inspirator
 • Overblik, og skaber ro i pressede situationer
 • Gode kommunikative evner
 • Formidler faglig viden på et højt kvalificeret niveau
 • Har mindst 2 års erfaring på fuld tid som sygeplejerske, gerne med erfaring fra akut afsnit / akutfunktion
Tiltrædelse: 1.5.2018 eller hurtigst muligt
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst samt aftale om lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved Leder John M. Jensen 9970 6317.
Sidste ansøgningsfrist er 24 marts og samtaler gennemføres i uge 13.
_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.