Børnehaveklasseleder til Øster Jølby Skole

Vi har en stilling som børnehaveklasseleder ledig pr. 1. august 2019.

Stillingen er en fast stilling i et team omkring børnehaveklassen. Teamet består af en pædagoguddannet børnehaveklasseleder – dig; en læreruddannet matematiklærer samt en pædagogmedhjælper med flere års erfaring fra det tværfaglige samarbejde i skole og SFO.

Opgaven i børnehaveklassen er en alsidig opgave med fokus på såvel trivsel og læring. Dette første skoleår skaber fundamentet for elevernes skoleliv hos os, og vi satser målrettet på at skabe det bedst mulige fundament – sammen med både børn og forældre. Der vil være et solidt samarbejde omkring elevernes læring, som inddrager såvel ressourcepersoner internt som eksterne.

Øster Jølby Skole er en skole med fast tro på fællesskab og traditioner. Børnehaveklassen er medvirkende til, at eleverne fra starten bliver integreret i skolens årshjul og faste traditioner – alle forældre og elever på Øster Jølby Skole kender f.eks. ”100-dages festen”, så den rette ansøger skal kunne imødekomme at arbejde videre med faste traditioner fra vores lokalområde og samtidig bidrage til at videreudvikle på solide fundamenter, som børnehaveklasseåret skal være.  

Ligeledes skal en kommende børnehaveklasseleder:
  • Være faglige velfunderet – såvel pædagogisk som didaktisk
  • Være en dygtig klasseleder
  • Have en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til elever, forældre og kolleger
  • Have erfaring med og lyst til videreudvikling af den fonologiske del af læseindlæringsprocessen – selvfølgelig i samarbejde med skolens øvrige team
  • Have engagement i og erfaring med at arbejde målrettet med kompetenceområderne for børnehaveklassen
  • Være indstillet på at integrere og dygtiggøre sig inden for de undervisningsmetoder, som det fælles kommunale børnehaveklasseleder-netværk arbejder med: Alkalær-metoden, Guided Reading, Jens Molzens metodik mm.
Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge. Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst. 
Tiltrædelse pr. 1. august 2019.

Ansøgningsfrist: mandag d. 24. juni 2019 kl. 12:00.

Vi forventer at afholde samtaler d. 25. juni 2019.

Kontakt gerne skolen for et besøg og/ eller ved behov for uddybning af stillingen.
Kontakt til: Viceskoleleder Søren Jørgensen eller skoleleder Line Abildgaard på tlf.: 99 70 61 97.

Se evt. mere på www.mors.dk og www.øjs.dk
-------------------------------------------------------------
Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.