Byplanlægger til By og Landskab (genopslag)

Vi har rygende travlt med nye udviklingsprojekter på Mors, men vores gode kollega har fået nyt job, så derfor søger vi en ny byplanlægger. Så hvis du brænder for at skabe gode og klare rammer for projektmagere, virksomheder og borgere, så har vi en plads i en stærk planfaglig gruppe.

Du kommer til at indgå i en gruppe med en stærk faglig sammensætning, hvor borgeren og den professionelle opgaveløsning samt den faglige udvikling er i centrum.  Metodefrihed og medbestemmelse er en grundlæggende del af opgaveløsningen. Sagerne i Morsø Kommune udvikler sig hurtigt fra idé til virkelighed, og du vil skulle være tilpas med at arbejde parallelt med flere opgaver ad gangen.

Om jobbet:
Du vil blive en del af By- og Landskabsgruppen, en enhed under Teknik og Miljø, der varetager alle typer af opgaver inden for natur, byggeri, byfornyelse og planlægning. Lige nu har vi bl.a. fokus på
 • Lokalplanlægning for nye attraktive boligprojekter
 • Udvikling af bymidten og handelslivet omkring gågaden
 • Udvikling af Nykøbing Havn, der skal balancere både vores aktive erhvervshavn og rekreative områder
 • Planstrategi, som skal sætte udviklingsretningen for kommunen de næste 12 år
 • Udvikling af vores nye aktivitetsområde Morsø Multipark, som er bindingsled mellem kultur- og uddannelsesinstitutioner
 • Landsbyfornyelse i borgerinddragende processer
 • Udvidelser til lokalisering af nyt erhverv
På baggrund af gruppens nuværende sammensætning vil dine primære arbejdsopgaver være:
 • Udarbejdelse af lokalplaner, fx for nyt boligbyggeri og nye byudviklingsområder
 • Skitsering af bebyggelsesplaner og omsætning heraf til plangrundlag
 • Vurderinger i forhold til plangrundlag for interne såvel som eksterne henvendelser
 • Deltagelse i det kontinuerlige arbejde med kommuneplanlægning
 • Opfølgning og dialog med statslige myndigheder, projektmagere og andre aktører
Vi har et tæt samarbejde med de øvrige grupper i Teknik og Miljø, interesseorganisationer, frivillige, borgere, m.fl. Vi lægger derfor særligt vægt på dine evner til at påtage dig den tværfaglige koordinering for at sikre den optimale opgaveløsning med inddragelse af alle relevante interessenter og samarbejdspartnere. 

Vi tilbyder:
 • Et udfordrende og spændende job i en kommune, der har fokus på udvikling
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et godt arbejdsmiljø i en velfungerende gruppe med engagerede kolleger
 • En fleksibel og varieret arbejdsdag, med mulighed for at kombinere kontorpladsen med at arbejde hjemmefra
 • En humoristisk og fri omgangstone
Vi forestiller os, at du:
 • har en uddannelse som byplanlægger, urban designer, landinspektør eller anden relevant uddannelse
 • har en klar interesse i planloven og lyst til at beskæftige dig med planjura
 • er god til at strukturere dit arbejde og selv kan tilegne dig den nødvendige viden i sagsbehandlingen
 • er imødekommende, følger opgaverne til dørs og god til at kommunikere med samarbejdspartnere internt og eksternt
Om os:
I Morsø Kommune har vi en generel målsætning om at være på forkant.
For By- og Landskabsgruppen indebærer dette et helhedsorienteret fokus på optimering og udvikling af kommunens by og landskab, som gør det attraktiv at bo og leve på Mors. Samtidig deltager vi aktivt i nationale projekter og netværk, hvor vi er med til at sætte dagsordenen for den fysiske planlægning.

Løn og ansættelsesforhold:
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer ugentligt med flekstid. Ansættelsestidspunkt vil blive aftalt, ud fra dine ønsker og muligheder.
Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af dine kvalifikationer.

Yderligere informationer:
Du er velkommen til at kontakte byplanlægger Louisa Borup Holm-Pedersen på tlf. 99 70 72 47 eller Gruppeleder for By og Landskab Ann-Sophie Øberg på tlf. 99 70 71 01/21 68 10 59 for yderligere oplysninger om stillingen. Du kan læse mere om Morsø Kommune på www.mors.dk.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er mandag d. 23. maj 2022.

_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.000 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler mere end 30.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.