Familierådgiver i Center for Børn og Familier.

Morsø Kommunes Center for Børn og Familier søger 3 dygtige familierådgivere. Vil du være med til at samarbejde om børn, unge og deres familiers trivsel og udvikling – så se her…
Morsø Kommunes Center for Børn og Familier søger 3 dygtige familierådgivere. Vil du være med til at samarbejde om børn, unge og deres familiers trivsel og udvikling – så se her:

Bliv en del af holdet:
Vi søger pr. 01.02.22 eller snarest muligt 3 dygtige og motiverede familierådgiver til fastansættelser.

Du bliver en del af vores stærke hold, der brænder for at arbejde med børn, unge og familier, og som vægter det kollegiale samvær højt, ligesom det vægtes at opgaverne løftes i fælles flok.

Hos os får du mulighed for at udføre højt kvalificeret socialfagligt arbejde, hvor
kompetence- og vidensudvikling er implementeret i dagligdagen. Vi har fokus på og lægger stor vægt på tidligt forebyggende indsatser i familierne.

Derudover har vi stor fokus på inddragelse af netværk og tværfagligt samarbejde, og vi er i gang med at udbygge det forebyggende tværfaglige samarbejde med alle andre aktører på Børne- og Familieområdet.

Vi kan tilbyde:
 • Super dygtige, engagerede og nærværende kollegaer og ledere
 • Et godt fagligt miljø, hvor vi støtter og motiverer hinanden til bedst praksis
 • Teammøder med afsæt i juridisk tilgang til vores sagsbehandling samt med mulighed for sagsvendinger og faglig drøftelse
 • Supervision og en arbejdsplads i bevægelse og udvikling
 • Gode fysiske arbejdsforhold
 • Mentorordning, med en fast udpeget mentor i hele opstartsfasen
Om Familierådgivningen:
Familierådgivningen kommer fra 1 januar 2022 til at bestå af 4 teams:
 • Modtagelsesteamet/Fremskudt rådgiverteam, med i alt 4 rådgivere
 • Familie/forebyggelsesteamet, med i alt 4 rådgivere
 • Anbringelsesteamet/efterværnsteamet, med i alt 4 rådgivere
 • Børnehandicapteamet, som består af 2 rådgivere (+ 2 sagsbehandlere)
Familierådgivningen består således i alt af 4 teams med i alt 4 rådgivere til sociale sager. Gruppen består yderligere af leder af Familierådgivningen og socialfaglig konsulent/ TR for socialrådgiverne.
Vi er et stærkt hold, som er motiverede for at gøre en forskel og indsats for Morsø Kommunes borgere, og hvor vi er godt i gang med udvikling af Morsø Modellen.

Morsø Kommune har netop styrket det fremskudte arbejde på skoler og i daginstitutioner, da det forebyggende arbejde ønskes udbygget. Morsø Kommune er i skrivende stund i en proces omkring organisationsændring på tværs af faggrupper.

Man bliver, som familierådgiver i Morsø Kommune, en del af et distrikt, hvor der også vil være repræsentation fra PPR Psykologer, PPR Logopæder, PPR Pædagogiske Konsulenter, Familiekonsulenter, Koordinatorer samt Sundhedsplejersker. Omorganisering iværksættes for i langt større grad, at sikre det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige faggrupper.

Du vil som familierådgiver fortsat blive tilbudt sparring og tilhørsforhold i den monofaglige familierådgivergruppe.

Vi forventer, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver
 • Aktivt bidrager med dit faglige perspektiv og et positivt sind
 • Er psykisk robust, struktureret, ordentlig i din tilgang, og ansvarlig
 • Kan lide tværfagligt samarbejde og motiveres heraf
 • Er en holdspiller, og kan se fordelen i at samarbejde på tværs af afdelingen
 • Har flair for administrative funktioner med sans for systematik og datadisciplin
 • Kendskab til DUBU er en fordel
 • Kendskab til Børn og Familieområdet er en fordel (enten fra praktik og eller i forbindelse med børnemodul som valgfag)
 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner
Dine arbejdsopgaver:
 • Undersøgelsessager i henhold til Lov om Social Service § 50
 • Foranstaltninger efter Lov om Social Service § 52
 • Anbringelse med eller uden samtykke jf. Lov om Social Service §§ 52.3.7 og 58
 • Tæt tværfagligt samarbejde i Børn og Kultur
Om Mors:
Morsø Kommune består af ca. 20.000 borgere. Kommunen er kendetegnet ved en
stærk fællesskabsfølelse og et stort civilsamfundsengagement. Der er højt til loftet og
udstrakt tillid til hinanden.
Øen er kulturrig med spændende arrangementer hele året (her kan bl.a. nævnes
Kulturmødet, Skaldyrsfestival, Morsø festival, Østers premieren, Oyster Final og
onsdagsrock i sommerperioden). Nykøbing er en meget børnevenlig by med optog og
spændende arrangementer som fx optog ved fastelavn og halloween, julemarkeder,
børnenes dag og meget mere. Vi er så heldige, at vi også har Jesperhus Blomsterpark
”lige i baghaven”, og vi har et naturskønt område tæt på både skov, strande og åbne
vidder.

Andet:
Stillingerne er på 37 timer.
Center for Børn og Familier erSamtalerne afholdes mandag d. 20.12.2021 
kl. 10.00
på Jernbanevej 7 i Nykøbing Mors,  lokale 605 IT understøttet af DUBU. Derudover anvendes KMD Nova.
Som metode anvendes ICS, SOS og KRAP.
Du skal kunne fremvises straffe- og børneattest.
Det forventes, at du har kørekort og egen bil til rådighed.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 20. januar 2022, kl. 23.59.
Forventede ansættelsessamtaler torsdag den 27. januar 2022.

Vil du vide mere, kan du kontakte
Leder af Familierådgivningen Rikke Bang på tlf. 6122 2482