Sygeplejerske som koordinator til Sygeplejegruppen og Akutteamet i Morsø Hjemmepleje

Idérig og inspirerende koordinator med sygeplejerske-baggrund søges til Sygeplejegruppen og Akutteamet i Morsø Hjemmepleje.

Vi søger følgende stillinger
1 koordinator i en fast stilling dag 37 timer.
Refererer til: Lederen, souschefen og i sygeplejefaglige henseende til Faglig leder

Det gode samarbejde
Morsø Hjemmepleje samarbejder tværfagligt og tværsektorielt, for at optimere pleje og behandling af patienter i hele Morsø Kommune, samt sikre sammenhængende patientforløb i overgangen mellem sektorer og afdelinger.
Morsø Kommune arbejder ud fra værdierne: ”Hjerterum, Dynamik og Pålidelighed”, samt ud fra ”Kodeks for godt medarbejderskab.”
Morsø Hjemmepleje er en spændende arbejdsplads, med en uforudsigelig dagligdag, hvor oplæring og uddannelse er basis for at udføre de mangeartede opgaver.

Kerneopgaven er: Vi støtter borgeren til et sundt og værdigt liv

Overordnet ansvar som Koordinator: 
 • Disponering i Nexus
 • Elektronisk Disponering af kørelister på visiterede- og akutte ydelser
 • Sikre at ressourcerne og behovet stemmer overens i forhold til opgaverne i samarbejde med vagtplanlægger
 • Er medansvarlig for at de leverede ydelser efter Sundheds- & Serviceloven leveres i overensstemmelse med Morsø Kommunes kvalitetsstandard
 • Er medansvarlig for at sikre optimalt samarbejde med Sygeplejegruppen, Akutteamet og de øvrige koordinatorer på SOSU-området, vagtplanlægger samt borgere og pårørende
 • Er med i driften og tager del i den udekørende funktion ad hoc
 • At mål og strategier formidles og efterlevelse, således at de er retningsgivende for aktiviteterne i Hjemmeplejen
 • Ser Morsø Kommunes hjemmepleje som én samlet enhed og samarbejder på tværs
 • Kodeks for godt medarbejderskab i Morsø kommune
Faglige og pædagogiske: 
 • Skal være uddannet Sygeplejerske
 • Arbejde problemløsende, målrettet og struktureret
 • Er udviklingsparat og i stand til at gribe nye udfordringer i tæt samarbejde med Team Ledelse
 • Implementering af faglige projekter
 • Være rollemodel og loyal over for mål og strategier i Morsø Hjemmeplejen.
 • God formidler, anvender anerkendende tilgang i kommunikationen.
 • Fokus på opgaveløsning og kontinuitet
 • Videregive relevant information
 • Er åben, overfor nye idéer så udvikling og effektivisering er i fokus
Sammenarbejdsmæssige forventninger: 
 • I ord og handling udviser loyalitet, ansvarlighed og respekt overfor interne og eksterne vurderinger og beslutninger
 • Bindeled/samlingspunkt for sygeplejerskerne og Akutteamet
 • Planlægning og afholde teammøder, samt udarbejde dagsorden og er mødeleder
 • Overholde administrative deadlines (disponering m.v.)
 • Kontakt til eksterne/interne samarbejdspartnere, samt borgere.
 • Er ansvarlig, selvstændig, struktureret, målrettet, effektiv og kreativ i opgaveløsningen
 • Er omstillingsparat, og kan tilpasse sig udviklingen, samt kan have mange bolde i luften på en gang
 • Generelle administrative opgaver i forbindelse med opgaveløsning.
 • Sikre trivsel og psykisk arbejdsmiljø i gruppen/teams
 • Udvikle og højne fagligheden/ kvaliteten af plejen, ved at udnytte de kvalifikationer medarbejderne har
 • Samarbejde med vagtplanlæggeren
 • Samarbejde med visitationen
Dine kvalifikationer: 
 • Skal være uddannet Sygeplejerske
 • Er lyttende og rumlig
 • Har stor faglig viden og engagement
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Overblik i pressede situationer
 • Har kørekort
 • Kendskab til hjemmeplejen en fordel men ikke et krav.
Vi tilbyder: 
 • En dynamisk arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med mulighed for at præge eget arbejde
 • Mulighed for at gøre en forskel
 • En arbejdsplads med plads til forskellighed
Tiltrædelse: 1. marts 2022 eller hurtigst muligt
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger kan fås ved souschef Mona Dahlgaard 9970 6322.
Sidste ansøgningsfrist er d. 23.1.2022 og samtaler gennemføres i uge 4.