Øster Jølby skole søger barselsvikar

Vi søger en læreruddannet barselsvikar, der vil indgå i vores 6.kl. team og få undervisningsopgaver i matematik, natur/ teknologi samt idræt på 6. årgang. Herudover er der timer i co-teaching matematik.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du er professionel i din tilgang til opgaven og har fokus på at forberede, gennemføre, evaluere og udvikle til gavn for vores fælles kerneopgave – eleverne. Vi ønsker os personale, der vægter bevægelsesaktiviteter højt. Vi samarbejder i teams, og vi har pædagoger/ ekstra ressourcer tilknyttet såvel indskolingsafdelingen som på mellemtrinnet. Derudover forventes det, at du kan varetage forældresamarbejdet på en inddragende og anerkendende måde.

Vi vil se meget positivt på det, hvis du har:
  • linjefag i matematik, natur/ teknologi og idræt,
  • en høj faglighed – såvel i dine linjefag som didaktisk og pædagogisk,
  • erfaring med specialpædagogisk bistand i almentilbud,
  • arbejder struktureret med inkluderende læringsmiljøer,
  • erfaring med teamsamarbejde og LP-model,
  • en anerkendende og rummelig tilgang,
  • fokus på trivsel og bevægelse i den faglige undervisning,
  • kompetencer og/ eller interesse for IT vil være en fordel

Øster Jølby Skole ligger på den naturskønne nordlige del af Limfjordsøen Mors. Vi er en folkeskole i Morsø Kommunes Skolevæsen. Vi har ca. 180 elever fra 0.- 6. klassetrin. Vi arbejder med idealet om en højt præsterende skole inden for en ressourceorienteret og systemisk teoretisk ramme jf. https://mosaikken.mors.dk/. Vi arbejder struktureret med LP-modellen, professionel kapital og co-teaching i dansk og matematik samt de fag-professionelles teamsamarbejde.

Morsø Kommune har indgået en arbejdstidsaftale med Thy-Mors Lærerkreds, som understøtter det gode samarbejde om lærernes forberedelses- og samarbejdstid.   

Stillingen er et barselsvikariat på 80%. Tiltrædelse d. 1/8-21. Vi forventer, at vikariatet løber til foråret 2022. Løn og ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist d. 24. juni 2021 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler d. 28.juni 2021.

Ved behov for uddybning af stillingen, kontakt til:
Viceskoleleder Elin Hove på tlf. 99 70 61 98 eller
skoleleder Line Abildgaard på tlf.: 99 70 61 96.

Se evt. mere på www.mors.dk og www.øjs.dk