Erfaren praksisnær Leder til Vejerslev Ældrecenter

Motiveres du af at være med til at videreudvikle et Plejecenter til glæde for beboere, pårørende og personale, og hvor kerneopgaven: ”Vi støtter borgeren til et sundt og værdigt liv” i enhver sammenhæng er omdrejningspunkt?

Har du drive, et smittende engagement og kompetencer til at skabe de bedste rammer for både beboere og personale via din nærværende ledelse, og sætter du trivsel og godt arbejdsmiljø højt på din ledelsesdagsorden? 

Brænder du for at sætte en strategisk dagsorden, der giver mening og som vægter det gode og værdige liv for beboere - og som er let omsættelig i praksis?  

Kan du sætte og operationalisere en udviklingsdagsorden, der sikrer helhed, synlighed og som har stor vægtning på faglighed og professionel levering af kerneydelser?

Ser du spændende muligheder i at arbejde målrettet med inddragelse af pårørende, frivillige og nærsamfundet - og har erfaring og stærke kompetencer med udvikling af tværfaglighed til gavn for hhv. den enkelte borger og i et mere tværorganisatorisk perspektiv?

Trives du med driftsopgaver, herunder bæredygtig budgetstyring og ikke mindst personaleledelse der har udspring i relationelle kompetencer og en anerkendende tilgang?

Så skal du ikke lade denne chance passere!
Bliv en del af et hold, som har en praksis der hedder: 'Sammen er vi bedst'.

Om Vejerslev Ældrecenter
Vejerslev Ældrecenter, er et veldrevet plejecenter med fine tilsynsrapporter som har 26 plejeboliger. De 10 af boligerne er aktuelt ikke beboede pga. der aktuelt pågår en større renovering af en enhed, som forventes færdig maj 2022- hvorefter de flotte nyrenoverede boliger tager imod ny beboere.
Personalet er sammensat af dedikerede medarbejdere med forskellige fagligheder, hvor SOSU- personale udgør største delen. Stedet har egen centersygeplejerske.

Stillingen som leder på Vejerslev Ældrecenter refererer til Chefen for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, og du vil indgå i et stærkt kollegialt ledernetværk sammen med øvrige ledere på hele centerområdet.

Stillingen er klar til dig 1. januar 2021 eller hurtigst muligt derefter – vi venter gerne på den rette.

Om jobbet
Stillingen har følgende overordnede ansvarsområder:
 • Økonomi. Styring, effektivitet og overholdelse.
 • Personaleledelse. Motiverende og inddragende ledelse.
 • Faglighed med udgangspunkt i kerneopgaver og personcentreret og helhedsorienteret beboerindsatser. Herunder sikring af kompetencetilpasning i organisationen.
 • Strategier. Udarbejdelse af lokale strategier samt implementering og levendegørelse af såvel lokale som overordnede strategier i Morsø Kommune.
 • Arbejdsmiljø- incl. sikkerhedsforanstaltninger, MED-samarbejde mv.
 • Lovgivning/overenskomster- overholdelse og implementering heraf.
Vi tilbyder dig:
 • et stort ledelsesrum på en arbejdsplads og i en kommune med højt til loftet – men samtidig med den nødvendige opbakning til dig
 • en aktiv arbejdsplads med engageret personale og et stærkt ledelsesteam i en kommune med stærke udviklingsdagsordner
 • beboere der ønsker et værdigt liv og hvor hele paletten fra værdighedspolitikken medtænkes
 • pårørende og nærsamfund der ønsker et aktivt og tæt samarbejde
Vores ønsker til en ny lederkollega er, at du:
 • har gerne en sundhedsfaglig baggrund
 • har gerne ledererfaring og evt. diplom i ledelse
 • har erfaring med og flair for personaleledelse, budgetstyring og er god til at arbejde struktureret ud fra en høj grad af overblik
 • er implementeringsstærk og formår at lede forandringsprocesser
 • kan lide at gå forrest og være rollemodel - bl.a. ved at tænke ”ud af boksen” og skabe nye løsninger gennem en kreativ, involverende og innovativ tilgang
 • er fleksibel, handlekraftig og har indstillingen ”alt kan lade sig gøre”
 • kan skabe glæde og har en imødekommende tilgang til alle i huset - og dermed sikre et hyggeligt og aktivt hjem for beboere, et godt besøgssted for pårørende, frivillige og andre, samt et godt arbejdsmiljø for personalet
 • har en rolig udstråling, er empatisk, anerkendende, involverende og samarbejdende i din ledelsestilgang
 • er stærk i relationer og er god til støtte, vejlede og rådgive dem omkring dig, som har behov for det
 • brænder for at arbejde med strategier, mål, rammer og ikke mindst succeser
 • har stærke kommunikative kompetencer, både mundtlig og skriftligt så dine budskaber fremstår tydeligt og klare
Andet
Det forventes, at du har kørekort og egen bil til rådighed
Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation

Ansøgningsfristen
Den 5.12.2021 kl. 12.00 med forventede samtaler den 16.12.2021

Yderligere oplysninger
For spørgsmål eller en nærmere drøftelse er du velkommen til at kontakt Chef for Ældre, Sundhed og Rehabilitering Ann Lisbeth Martinussen, mail: epam52@morsoe.dk eller tlf. 99706342 eller tlf. 40306431