Nattevagt i begivenhedsbegrænset stilling

Morsø Bosteder søger nattevagt med tiltrædelse snarest. Stillingen er på 34 timer og er begivenhedsbegrænset. Der er vagter hver 2.weekend, og der skal endvidere påregnes arbejde på helligdage.

Morsø Bosteder består af 2 bosteder samt et dagtilbud på 3 forskellige matrikler. Der bor 47 borgere på de 2 bosteder, alle med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hovedparten af borgene er i dagtimerne beskæftiget i det interne dagtilbud, mens resten er beskæftiget i eksternt dagtilbud. Morsø Bosteder har 82 fastansatte med forskellig faglig bagrund, samt et antal løst tilknyttede vikarer.

Morsø Bosteder arbejder ud fra KRAP, Etikos og en neuropædagogisk tilgang, hvorfor den nye medarbejder forventes at være nysgerrig på baggrunden for borgerens adfærd, og evner at reflektere over egen praksis, for på denne måde at opsætte de optimale rammer for borgerens udvikling og mulighed for livskvalitet. Ligeledes vægtes det, at borgeren støttes respektfuldt i muligheden for selv- og medbestemmelse med udgangspunkt i den enkeltes borgers interesser og udviklingsalder.

Stillingen er på Morsø Bosteders afdeling på Riis Allé, der består af 4 huse med i alt 22 borgere. Stillingen indebærer både pleje – og praktiske opgaver.

Vi tilbyder dig:
 • 22 skønne borgere
 • Engagerede og fagligt dygtige kolleger med forskellig uddannelsesbaggrund, og hvor det tværfaglige samarbejde prioriteres til gavn for borgerne
 • En arbejdsplads med fokus på faglighed
 • Fast 12 ugers rulleplan
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
Vi ønsker os en kollega, der:
 • Ser det naturlige i at veksle mellem praktiske og plejemæssige opgaver
 • Er afklaret omkring arbejdstiderne, weekend og helligdage
 • Vil det gode arbejdsmiljø, hvor vi taler til hinanden og ikke om hinanden
 • Møder borgeren med anerkendelse, nærhed samt empati, og har forståelse for den enkeltes individuelle behov for støtte og omsorg
 • Respekterer, at borgeren har sin selvbestemmelse og selvstændighed hele livet
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og en reel samarbejdspartner
 • Er fysisk og psykisk robust og har et roligt væsen
 • Er fortrolig med IT
_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.