Naturmedarbejder

Brænder du for naturbeskyttelse, og vil du arbejde for at sikre biodiversiteten og øge naturkvaliteten? Vil du levere god sagsbehandling og service til både borgere og virksomheder i Morsø Kommune? Så er det måske dig vi leder efter!
Du kommer til at indgå i en faggruppe med en stærk faglig sammensætning, hvor borgere, den professionelle opgaveløsning og den faglige udvikling er i centrum.  Metodefrihed og medbestemmelse er en grundlæggende del af opgaveløsningen, og vi har fokus på at sikre kompetenceudvikling gennem deltagelse i forskellige netværk og daglig sparring.

Om jobbet:
Du vil blive en del af By- og Landskabsgruppen, en gruppe under Teknik og Miljø, der varetager alle typer af opgaver inden for natur, byggeri, byfornyelse og planlægning. På naturkontoret vil du blive den ene ud af 3 naturmedarbejdere. Lige nu har vi bl.a. travlt med naturvurderinger, § 3 registreringer, efterbehandlingsplaner, vådområdeprojekter, vandløbsvedligehold og tilrettelæggelse af pleje af kommunens naturområder.

Jobbet består af en blanding af sagsbehandling og projekter, som kræver samarbejde og gode evner til at tænke i helheder. Du får samtidig et stort råderum til at tilrettelægge din egen dag både i felten og på kontoret.

På baggrund af gruppens nuværende sammensætning kunne dine primære arbejdsopgaver være:
 • Feltbesigtigelser
 • Administration og sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven, skovloven, driftsloven og museumsloven
 • Tilrettelæggelse af tilsyn og besigtigelser, herunder naturvurderinger i forbindelse med Teknik- og Miljøs øvrige sagsbehandling
 • Tilrettelæggelse af kommunens drift og pleje af naturområder, samt udarbejdelse af plejeplaner for kommunes fredede områder, herunder også offentlighedens adgang til naturen.
 • Ansøgninger og screening af diverse puljer og fonde til naturprojekter og nye indsatser f.eks til hegningsprojekter i vores mange strandenge
 • Forvaltning og administration af Natura2000-områder, samt udarbejdelse af natura2000-planer.
Vi har et tæt samarbejde med de øvrige grupper i Teknik og Miljø, interesseorganisationer, frivillige, borgere, m.fl. Vi lægger derfor særligt vægt på dine evner til at påtage dig rollen som den koordinerende og opsøgende sagsbehandler, for at sikre den optimale opgaveløsning med inddragelse af alle relevante interessenter og samarbejdspartnere. 

Vi tilbyder:
 • En spændende og fagligt udfordrende arbejdsplads med afvekslende arbejdsopgaver indenfor både drift, sagsbehandling og projektarbejde
 • En fleksibel og alsidig arbejdsdag, hvor der både er tid på kontoret og ude i naturen
 • Et godt og kreativt arbejdsmiljø i en velfungerende gruppe med engagerede kolleger
 • Mulighed for faglig- og personlig udvikling gennem samarbejde og sparring
 • En humoristisk og fri omgangstone
Vi forestiller os, at du:
 • Har en uddannelse som biolog, skov- og landskabsingeniør eller lignende
 • Er stærk i botanik og har et bredt artskendskab
 • Er interesseret i at arbejde med digitale værktøjer som f.eks. GIS
 • Kan formidle klart og tydeligt i både skrift og tale
 • Er god til at strukturere dit arbejde og selv kan tilegne dig den nødvendige viden.
 • Er imødekommende og har godt humør
Om os:
I Morsø Kommune har vi en målsætning om at være på forkant
For By- og Landskabsgruppen indebærer dette et helhedsorienteret fokus på optimering og udvikling af kommunens byer og landskaber, som gør det attraktiv at bo og leve på Mors

Løn og ansættelsesforhold:
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer ugentligt med flekstid. Ansættelsestidspunkt vil blive aftalt, ud fra dine ønsker og muligheder.

Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af dine kvalifikationer.

Yderligere informationer:
Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder for By og Landskab Ann-Sophie Øberg på tlf. 99 70 71 01 eller 21 68 10 59 eller biolog Lene O. Jensen tlf. 99 70 70 68 for yderligere oplysninger om stillingen. Du kan læse mere om Morsø Kommune på www.morsoe.dk.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er torsdag den 21. januar 2022 kl. 12.