Pædagogisk Assistent Elev

Som PAU elev får du mulighed for at være med til at gøre en forskel for andre og at være med til at give børn og voksne mere livskvalitet.
Morsø Kommune søger pædagogiske assistentelever (PAU-elever) fra 1. august 2021.
 
Som PAU-elev får du mulighed for at være med til at gøre en forskel for andre og at være med til at give børn og voksne mere livskvalitet.

Uddannelsen til pædagogisk assistent veksler mellem skole- og praktikperioder. Skoleperioderne foregår på UCN Thisted. Der er 3 praktikperioder i løbet af uddannelsen, som foregår på et af kommunens dagtilbud.

På uddannelsen lærer du blandt andet:
 • At arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og tryghed i børns opvækst
 • At støtte børn i tilegnelsen af sociale og almene færdigheder, så de kan udvikle selvværd
 • At udvikle børnenes selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber
 • At udvikle dig personligt i det professionelle arbejde med børn
Vi tilbyder:
 • En lønnet erhvervsuddannelse, som indeholder både praktik og teori
 • At du bliver fulgt af en vejleder i praktikperioderne
 • Mulighed for hurtigt ansvar og at blive en del af teamet på arbejdspladsen
Vi forventer, at du:
 • Er personligt engageret og motiveret i hele dit uddannelsesforløb
 • Er medansvarlig for din uddannelse, både i praktik og teori
Løn og ansættelse:
 • Du får løn under hele uddannelsen - både i skole- og praktikperioder
 • Som elev er du ansat 37 timer ugentligt
 • I praktikperioderne skal du regne med, at aften og weekendarbejde kan forekomme
Udenlandske statsborgere:
 • Husk at du skal vedlægge kopi af din arbejds- og opholdstilladelse.
Før du søger, skal du vide følgende:
 • Kommer du lige fra 9. eller 10. kl. skal du have gennemført grundforløbene GF1 og GF2
 • Er det mere end 1 år siden, at du har forladt folkeskolen, skal du have gennemført GF2
 • Du skal have bestået GF2 i 2015 eller senere, for at du kan søge stillingen.
 • Du skal søge digitalt og huske at vedhæfte dokumentation for tidligere skolegang/uddannelse

  Se eventuelt www.sosu-stv.dk for mere information.
  Her kan du også få oplysninger om det informationsmøde, UCN afholder.
   
Ansøgningsfrist er den 16. april 2021.
 • Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 18.