Pædagogisk Assistentelev (PAU)

Vi søger pædagogiske assistentelever til vores dagtilbud.
Morsø Kommune søger pædagogiske assistentelever fra 1. august 2019.
 
Som pædagogisk assistentelev får du mulighed for at gøre en forskel for andre, og er med til at give børn og voksne mere livskvalitet.

Pædagogisk assistent uddannelsen er en uddannelse, der veksler mellem skole og praktikperioder. Der er 3 praktikperioder i løbet af uddannelsen, som foregår på et af kommunens dagtilbud.

På uddannelsen lærer du:
 • At arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og tryghed i børns opvækst.
 • At støtte børn i tilegnelsen af sociale og almene færdigheder, så de kan udvikle selvværd.
 • At udvikle børnenes selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fælleskaber.
 • At udvikle dig personligt i det professionelle arbejde med børn.
Vi tilbyder:
 • En lønnet erhvervsuddannelse, som indeholder både praktik og teori.
 • Skoleuddannelsen foregår på University College Nordjylland.
 • Praktikuddannelsen foregår på praktikpladser i Morsø Kommunes dagtilbud.
 • Under praktikuddannelsen bliver du fulgt af en vejleder, du får hurtigt ansvar og bliver en del af teamet.
Vi forventer du er:
 • Personligt engageret og motiveret i hele dit uddannelsesforløb.
 • Er medansvarlig for din uddannelse både i praktik og teori.
Løn og ansættelse:
 • Du får løn under hele uddannelsen - både i skole og praktikperioder.
 • Som elev er du ansat 37 timer ugentligt.
 • I praktikperioderne skal du regne med, at aften og weekendarbejde kan forekomme.
Udenlandske statsborgere:
 • Husk at du skal vedlægge kopi af din arbejds- og opholdstilladelse.
Før du søger skal du vide følgende:
 • Kommer du lige fra 9. eller 10. kl. skal du have gennemført grundforløbene GF1 og GF2.
 • Er det mere end 1 år siden, at du har forladt Folkeskolen, skal du have gennemført GF2.
 • Du skal have bestået GF2 i 2015 eller senere, for at du kan søge stillingen.
 • Du skal søge digitalt og huske at vedhæfte dokumentation for tidligere skolegang/uddannelse.

  Se evt:  www.sosu-stv.dk
  Her kan du også få oplysninger om det informationsmøde, University College Nordjylland afholder.
Ansøgningsfrist er den 1. maj 2019.
 • Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 23.
Morsø Kommune anvender elektronisk dokumenthåndtering, derfor skal du være opmærksom på breve i din digitale postkasse.