Primærsygeplejerske

Morsø Hjemmepleje søger en ny kollega som Primærsygeplejerske i et vikariat.
 
Vi søger:
En Primærsygeplejerske til dag & aftenvagter, 30-34 timer med, weekendvagt pt. hver 4 weekend fra 1.4.2019 til 31.3.2020
 
Om Morsø Hjemmesygepleje
I Morsø Hjemmesygepleje yder vi sygepleje i vores velfungerende sygeplejeklinikker samt i borgerens eget hjem. Sygeplejen er kendetegnet ved akut opstået sygdom, udskrivelser fra sygehus eller generelt funktionstab. Der er et fint samarbejde med Akutteamet og primærsygeplejerskerne i forhold til at forebygge indlæggelser og i forhold til det brede samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 
Vi tilbyder:
 • Som medarbejder i Morsø Hjemmesygepleje får man lov til at bruge sine faglige kompetencer i et selvstændigt arbejde
 • Faglig udvikling
 • God arbejdsplads, trivsel og gode kollegaer
 • Godt tværfagligt samarbejde mellem hinanden
Det gode samarbejde
Morsø Hjemmepleje samarbejder med hele sundhedsvæsenet, for at optimere pleje og behandling af borgere i alle aldre i hele Morsø Kommune, samt sikre sammenhængende patientforløb i overgangen mellem sektorer og afdelinger.  
Morsø Kommune arbejder ud fra værdierne: ”Hjerterum, Dynamik og Pålidelighed”, samt ud fra ”Kodeks for godt medarbejderskab.”
 
Arbejdsområder:
 • Vurderer, handler og koordinerer sygeplejen, samt deltage i tidlig opsporing af begyndende sygdom
 • Anvender tydelig mundtlig kommunikation, fx ved ISBAR-metoden, med læge og andre relevante samarbejdsparter om observationsfund
 • Samarbejde på tværs af sektorer omkring behandlingsplaner
 • Varetager sygeplejefaglig udredning ved opstået/forværring af sygdom i samarbejde med akutteamet og planlægger den videre sygeplejefaglige indsats
 • Varetager helhedsvurdering af forhold omkring patienten i samarbejde med hjemmeplejens øvrige medarbejder
 • Vurderer behov for og igangsætter andre kommunale indsatser eks. akut ændring af den kommunale hjælp og pleje, mad fra ekstern leverandør, kontakt til andre instanser som socialrådgivere, henvisning til sundhedscenter for træning osv.
 • Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver i samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere
 • Uddelegerer sygeplejeopgaver ud fra en sygeplejefaglig vurdering, samt hvornår opgaven kan overgå til kollega eller anden faggruppe i hjemmeplejen
 • Vejleder patienten i forhold til at styrke dennes egenomsorg med øget sygdomsforståelse og sundhedsfremmende tiltag
 • Introducerer, implementerer og underviser i ny viden, samt giver faglig sparring for øvrige ansatte
Dine kvalifikationer:     
 • Arbejder hverdagsrehabiliterende
 • Er fleksibel, stabil & ærlig
 • Evne og vilje til at samarbejde
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Godt humør og inspirator
 • Overblik, og skabe ro i pressede situationer
 • Formidler faglig viden på et højt niveau
Tiltrædelse: 1.4.2019 eller hurtigst muligt
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst samt aftale om lokal løndannelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved Souschef Mona Dahlgaard 9970 6322.
Sidste ansøgningsfrist er 24. marts og samtaler gennemføres i uge 13.
_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.