Projektansættelse - MakerSpace Mors

Morsø Kommune søger leder af nyt ”Kompetenceudviklings- og læringscenter” på Morsø Ungdomsskole i ”MakerSpace Mors”-projektet.

Ansættelsen vil løbe i hele projektperioden, som strækker sig over fire år (2022–2025).

Du skal sammen med Ungdomsskolens øvrige medarbejdere opbygge et ”Kompetenceudviklings- og læringscenter”, som skal fungere som kursussted, åbent værksted og center for udbredelse af moderne teknologier i undervisningen. I løbet at projektperioden, skal du endvidere være omdrejningspunkt for uddannelse af og sparring til ledere, lærere, vejledere, fagudvalg og elever på kommunens 5 folkeskoler, samt vejlede skolerne i opbygning af lokale Makerspaces på skolerne.
Du skal i samarbejde med VIA-Herning, robotfabrikken BILA A/S, og Jesperhus Feriepark tilbyde kompetenceudvikling til skolernes lærere, ledere og elever, herunder uddanne unge ”MasterMakers”.

Vi forventer, at du har høje faglige, pædagogiske og didaktiske kompetencer indenfor STEM-området, og at du har en fleksibel tilgang til arbejdstid og opgaver.

Stillingen er fuld tid og ansættelse snarest muligt, og helst med tiltrædelse 1. januar 2022. Ansættelsesperioden er i projektets fireårige løbetid frem til udgangen af 2025.

Ansøgningsfristen er søndag den 5. december 2021. Samtaler forventes afholdt den 7. december 2021.

Projektet er støttet af Villumfonden med 6,6 mio. kr.

Se evt. mere på ungmors.dk