Projektleder til Oplevelses- og Søsportscenter

Vi skal have bygget et unikt arkitektonisk vartegn i Nykøbing, som skal rumme et oplevelsescenter, der skal formidle østersturismen, livet og gastronomien, der knytter sig til Limfjorden i samspil med aktiviteter på, i og ved Limfjorden.

For at sætte ekstra turbo på processen har vi brug for en projektleder med erfaring indenfor alle byggeriets processer snarest muligt, som kan være samlingspunkt frem mod det færdige center.

Indhold:
 • Ambitionerne for centeret er store og du vil blive projektleder for den byggefaglige del af etableringen af oplevelses- og søsportscenteret
 • Du vil indgå i en arbejdsgruppe, som i samråd med styregruppen fastlægger de overordnede linjer for projektet 
 • Du skal holde af at arbejde dynamisk og skabe involvering i beslutningsprocesserne, da projektet skal indfri mange aktørers ønsker, behov og fremtidsdrømme 
 • Du skal kunne hylde den gode idé, selvom den ikke er din og skal have gåpåmod til at arbejde videre selvom processen bliver kompliceret   
Om jobbet:
 • Du skal kunne omsætte de store visioner og idéer for centeret til konkrete valg for bygningen
 • Lige nu er en af de centrale opgaver at lave et forprojekt, som skal skærpe konceptet og forberede, at vi kan gå i dialog med fonde og udskrive en arkitektkonkurrence
 • Du vil sammen med arbejdsgruppen skulle omsætte den feedback vi får fra fonde og projektpartnere til et spændende arkitektonisk mødested
 • Derefter skal du være det fast holdepunkt for etableringen af bygningen, der bevarer helikopterperspektivet og følger byggeprocessen samt sørger for at tidsplanen og økonomien bliver overholdt.
Arbejdsopgaver
På baggrund af arbejdsgruppens nuværende sammensætning vil dine primære arbejdsopgaver være:
 • Byggefaglig projektledelse
 • Koordinering med styregruppe og arbejdsgruppe
 • Dialog med fonde og løbende tilpasning efter fondenes fokusområder
 • Udarbejdelse af arkitektkonkurrence og udbud
 • Kontrahering med rådgivere og entreprenører
 • Bygherrerepræsentant i forhold til rådgivere og entreprenører, samt med deltagelse i byggemøder
 • Ansvarlig for økonomi og tidsplan for byggefasen, herunder opfølgning på disse.
Organisatorisk vil du blive ansat i Kommunale Ejendomme i Morsø kommune, som står for drift og udvikling af de kommunale bygninger. Du vil primært skulle arbejde med Oplevelses- og Søsportscenteret, men vil også skulle indgå i andre arbejdsopgaver i Kommunale Ejendomme ad hoc.

Arbejdsgruppen mødes efter behov, men som minimum en gang om ugen for at sikre fremdrift og koordinering af opgaver.

Vi tilbyder:
 • Et udfordrende og spændende job i en kommune, der har fokus på udvikling
 • Mulighed for faglig- og personlig udvikling
 • Et godt arbejdsmiljø i en velfungerende arbejdsgruppe med plads til idéudvikling
 • Et fagligt miljø, hvor der er plads til faglig sparring og hvor der arbejdes med dynamisk og udviklingsorienteret opgaveløsning.
Vi forestiller os, at du:
 • Har en uddannelse som arkitekt, ingeniør eller anden relevant uddannelse
 • Har erfaring med projektledelse fra større byggeprojekter og evner at drive en byggeproces fra ide, over udførelse og til færdigaflevering, herunder også afslutning af projektøkonomien
 • Har erfaring med samarbejde og inddragelse af fonde i alle faser af et byggeprojekt
 • Kan arbejde selvstændigt såvel som være en teamplayer. Herunder leve op til kommunens motto “Sammen er vi bedst”
 • Er struktureret og i stand til at holde mange opgaver i gang samtidigt
 • Har forståelse for beslutningsprocessen i en politisk ledet organisation
Om os:
I Morsø Kommune har vi en generel målsætning om at være på forkant. Det gælder i høj grad for denne stilling, som skal være med til at sætte Skaldyrshovedstaden og Mors på verdenskortet. Du kan se mere om Oplevelses – og Søsportscenteret via af denne hjemmeside: Oplevelses- og Søsportscenter (mors.dk)

Løn og ansættelsesforhold:
Vi tilbyder en fast stilling på 37 timer ugentligt med flekstid. Ansættelsestidspunkt vil blive aftalt, ud fra dine ønsker og muligheder.
Løn og ansættelsesvilkår aftales nærmere med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af dine kvalifikationer.

Yderligere informationer:
Du er velkommen til at kontakte Gruppeleder for By og Landskab Ann-Sophie Øberg på tlf. 9970 71 01/ 21 68 10 59 for yderligere oplysninger om stillingen. Du kan læse mere om Morsø Kommune på www.mors.dk.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er kl. 16 fredag den 4. februar 2022.