Social- og sundhedsassistent Morsø Afklaringscenter

Social- og sundhedsassistent – Dag/aften søges til fast stilling på Morsø Afklaringscenter pr. 01.03.2019 eller hurtigst mulig herefter. Stillingen er på 32 t./uge.
 
Beskrivelse af Morsø Afklaringscenter
Centeret er organiseret under Social og Sundhed. Det har 24 midlertidige døgnpladser, der forebygger uhensigtsmæssige indlæggelser og modtager færdigbehandlede borgere fra sygehuset til vurdering af videre indsats, pleje, omsorg og behandling. Der arbejdes tværfagligt og tværorganisatorisk for at sikre borgerne et målrettet, individuelt, effektivt og sammenhængende forløb. Det er ikke et hospital, en lægeklinik eller et plejehjem.
 
Et midlertidigt døgndækket tilbud til borgere, der har behov for:
 • Rehabilitering for at kunne klare mest muligt selv
 • Kortvarig døgnpleje eller aflastning, hvor pleje i hjemmet ikke kan slå til, men sygehusindlæggelse ej heller er nødvendigt
 • Særlig sundheds– eller plejemæssig håndsrækning for at komme på fode igen
 • Vurdering af tilstand og mulige formåen i eget liv
Vi kan tilbyde:
 • Et meget spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling
 • Et miljø hvor borgeren er i centrum, og hvor der med udgangspunkt i borgerens ressourcer og medbestemmelsesret udarbejdes målrettede handleplaner for opholdet
 • En arbejdskultur hvor dine personlige og faglige kompetencer anvendes og udvikles i samspil med dine kollegaer
 • Et kollegialt samarbejde, hvor begreberne naturlig hjælpsomhed, samarbejde, åben og ærlig kommunikation er nogle af de værdier, vi værdsætter højt
 • Løn i henhold til gældende overenskomst og regler
Forventninger:
Faglige og pædagogiske:
 • Du har bred erfaring indenfor social- og sundhedsassistentens arbejdsområde
 • Du kan træffe beslutninger, prioritere og arbejde selvstændig indenfor Social- og sundhedsassistentens kompetenceområde
 • Du er omstillingsparat og synes om nye faglige udfordringer i hverdagen
 • Du bevarer ro og overblik i en hektisk hverdag
 • Du anvender bevidst sundhedsfaglige observationer og handler på ændringer i borgerens tilstand
 • Du tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og har fokus på rehabilitering
 • Du tilrettelægger dine arbejdsopgaver selvstændig og prioriterer løbende ud fra faglige vurderinger
 • Du har flair for at tilrettelægge et pædagogisk miljø til gavn for borgeren
 • Du har god kommunikation og kontakt til borger og pårørende
Administrative:
 • Du har kendskab til CSC-omsorgsjournal og kan dokumenterer den sundhedsfaglige pleje og behandling
 • Du indgår i et selvstyrende plejeteam og tilrettelægger i samarbejde med teamet arbejdsopgaverne omkring 12 borgere
Samarbejdsmæssige:
 • Du er bevidst omkring egne ressourcer og kompetencer, hvorfor du kan sige til og fra
 • Du samarbejder med dine kollegaer omkring koordinering af hverdagens plejeopgaver
 • Du delgerer relevante arbejdsopgaver til kollegaer ud fra faglige og personlige kompetencer
 • Du indgår i et tværfagligt og koordinerende samarbejde med centersygeplejersker og terapeuter
 • Du deltager aktivt i tværfaglige borgerkonferencer
 • Du er loyal overfor politiske, ledelses- og samarbejdsmæssige beslutninger
 • Du arbejder bevidst ud fra kodeks ”Sammen er vi bedst” – og Værdigrundlag
Personlige kompetencer:
 • Du er åben og opbygger samarbejdet med tillid og ærlighed
 • Du er aktivt lyttende, medinddragende og demokratisk indstillet
 • Du er lydhør overfor nye idéer så udvikling og effektivisering er i fokus
 • Du er tydelig i din kommunikation og kan loyalt formidle beslutninger
 • Du arbejder bevist med konflikt forebyggelse og mægling
Har du lyst til personlig og faglig kompetenceudvikling, samt en arbejdsdag præget af nye udfordringer, er stillingen måske noget for dig?

For yderligere oplysninger – kontakt konstitueret leder Anne Krogsgaard 9970 6410.
Samtaler forventes afholdt i uge 9.
_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.