Bliv social- og sundhedsassistentelev – og gør en forskel!

Bliv social- og sundhedsassistentelev – og gør en forskel!

Morsø Kommune søger elever fra 1. november 2019
Som social- og sundhedsassistentelev uddannes du til at vurdere borgerens behov og varetage grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver, med henblik på at borgeren opnår livskvalitet og forbedret livsførelse i hverdagen. Dette vil ske i samarbejde med kommunens andre sundhedsfaglige aktører samt borgeren og dennes pårørende.
Som social- og sundhedsassistent uddannes du også til at være livshjælper, som skal kunne agere på tværs af de sundhedsfaglige instanser, som borgeren møder - og dermed til at se ”det hele menneske” for at støtte borgeren i at fremme helbred og velvære.

Uddannelsen starter den 1. november 2019. Uddannelsen varer omkring 2 år og 10 måneder, og arbejdstiden er på 37 timer pr. uge.
OBS! Der kan også være en alternativ opstartsdato, såfremt du er over 25 år og evt. har anden tidligere uddannelse - grundet merit. Din mulige opstartsdato og merit vil blive gennemgået til samtalen.

Om uddannelsen
Social- og sundhedsassistent-uddannelsen er en vekseluddannelse, som indeholder skiftevis skoleperioder og praktikperioder.
Du vil under uddannelsen være i praktik på et plejecenter, Morsø Hjemmepleje og indenfor det kommunale socialpsykiatriske område og i en hospitalsenhed.
Hovedparten af praktikperioderne vil være i Morsø Kommune, og du vil gå i skole i Thisted på SOSU STV.
 
På uddannelsen vil du lære:
 • somatisk og psykiatrisk sygdomslære samt farmakologi
 • at tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje – ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang
 • at anvende velfærdsteknologi og tage initiativ til at bruge ny viden og teknologi i arbejdet
Vores forventninger til dig
Uddannelsen kræver personligt engagement og motivation, og at du vil være medansvarlig for din uddannelse både i skoleforløbene og i praktikperioderne.

Derudover forventes det, at:
 • Du har dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau
 • Du har bestået Grundforløb 2 eller er uddannet social- og sundhedshjælper
 • Du har erfaring med brugen af IT-systemer – digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi vil være en naturlig del af din hverdag
 • Du er motiveret for at lære faget og er fagligt nysgerrig
 • Du er frisk på udfordringer og kreativ i opgaveløsning
 • Du er klar til tage ansvar for arbejdsopgaverne og til at arbejde selvstændigt
 • Du er positiv, vidtfavnende og udadvendt
 • Du møder borgeren hvor de er og at du kan mestre relationelle kompetencer i opgavevaretagelsen
Vi tilbyder:
 • Et varieret og fagligt stærkt uddannelsesforløb
 • En erhvervsuddannelse med løn.
 • En praktikuddannelse, hvor du bliver fulgt af en vejleder og du vil hurtigt få ansvar og blive en del af teamet
 • En udfordrende og spændende uddannelse, hvor opgaveløsningen har stor betydning for borgeren og dennes pårørende
Morsø Kommune som arbejdsplads
I Morsø Kommune arbejder vi ud fra værdierne; Dynamik, Hjerterum og Pålidelighed og ”Sammen er vi bedst”.
Det betyder, at vi arbejder aktivt på at finde frem til de bedste løsninger for kommunens borgere, og det gør vi i høj grad gennem inddragelse af borgerne og ved at arbejde professionelt med udvikling og samarbejde på tværs af faggrupper og i organisationen.
I Morsø Kommune vil vi gerne gå forrest, og derfor vil du opleve, at der på alle øens ældrecentre samt Hjemmepleje løbende arbejdes med udvikling af nye tiltag, hvis formål er at give borgeren den bedst mulige pleje og omsorg.

Løn og ansættelse
Du får løn under hele uddannelsen – både skole og praktikperioder.
Som elev er du ansat 37 timer ugentlig, og i praktikperioderne skal du regne med aften og weekendarbejde.

Udgifter i forbindelse med uddannelsen
Du skal selv afholde udgifter til bøger, PC og andet nødvendigt materiale, der benyttes på uddannelsen.

Voksenelevløn:
For at være berettiget til voksenelevløn skal du være over 25 år og have et års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år. Hvis du søger optagelse på uddannelsen på voksenelevløn, skal dokumentation for relevant erhvervserfaring være vedhæftet din ansøgning.
Klik her for at hente ansøgningsformularen.
For at vide mere om voksenelevløn, kan du med fordel læse overenskomsten på området: Social- og sundhedspersonale i kommunerne (FOA).

Udenlandske statsborgere:
Du skal vedlægge kopi af din arbejds- og opholdstilladelse.

Før du søger, skal du vide følgende:
Er du under 25 år
Ansøgere, der opfylder nedenstående, kan søge direkte ind som social- og sundhedsassistentelev:
 • Du har gennemført Grundforløb 2
 • Du er uddannet social- og sundhedshjælper
Er du over 25 år
 • Du har gennemført Grundforløb 2
 • Du er uddannet social- og sundhedshjælper
 • Social- og Sundhedsskolen STV (Skive, Thisted & Viborg)foretager realkompetencevurdering (RKV) for evt. godskrivning for skoleundervisning og for evt. afkortning af praktik
 • I Erhvervsuddannelsen for voksne, EUV afkortes praktik og godskrivning for skoleundervisning ud fra følgende:
  • EUV 1: 2 års relevant erhvervserfaring
  • EUV 2: <2 års erhvervserfaring eller afsluttet uddannelse
  • EUV 3: ingen erhvervserfaring.
HUSK at vedhæfte relevante dokumenter: eksamensbeviser, dokumentation for ansættelser, dit CV og en motiveret ansøgning på max. 1 A4-side. Du kan også vedhæfte udtalelser fra tidligere arbejdspladser eller uddannelser.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du læse på Social- og Sundhedsskolernes hjemmesider:
Social- og sundhedsskolen i Thisted - www.sosu-stv.dk 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Camilla Maria Tilsted på telefon
99 70 63 56 eller på mail camilla.tilsted@morsoe.dk
 
Sådan søger du
Du skal søge stillingen ved at klikke på "Send ansøgning". Når ansøgningsfristen er udløbet, behandler et ansættelsesudvalg din ansøgning. 
Vi afholder samtaler i løbet af uge 34 2019. 

Hvis du bliver tilbudt en stilling, vil du få besked i starten af september 2019, og du vil herefter skulle møde ind på Morsø Kommune for at deltage i informationsmøde, hvor du også skal underskrive din uddannelsesaftale.
 
Vær opmærksom på at dine data vil blive delt med SOSU STV Thisted, hvis du ansættes, for at afklare dit uddannelsesforløb.

Ansøgningsfrist: 5. August 2019