Social- sundhedsassistenter/hjælpere til Vejerslev Ældrecenter

Vejerslev Ældrecenter søger social- og sundhedsassistenter/ hjælpere til faste stillinger.

Har du lyst til at arbejde på et dynamisk ældrecenter med masser af visioner og muligheder for indflydelse, så er vi lige stedet for dig.

Vi tilbyder:
 • 1 fast stilling på alment afsnit på 30 timer pr. uge i blandende vagter
 • 1 fast nattevagtsstilling på demensafsnittet (5-2)
 • Og 1 fast stilling på demensafsnittet på 30 timer pr. uge hovedsageligt i dag-og aftenvagt
Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. 

Faglig og organisatorisk profil:
Vejerslev Ældrecenter består af 2 afsnit, et somatisk plejeafsnit og et demensafsnit. Du er primært tilknyttet ét afsnit, men vi hjælper hinanden på tværs ved behov.
Vi er en åben organisation, har gang i mange udviklingstiltag og er ikke bange for at gå nye veje, for at skabe de bedste vilkår for beboerne og deres pårørende. Vi arbejder ud fra neuropædagogisk tilgang og er i fuld gang med at implementere denne.  Vi arbejder bevidst med organisatorisk læring og vigtigheden i at sparre, dele viden og erfaringer med hinanden for altid at leve op til bedste faglige standard. Vi har gennemgået Sundhedsstyrelsens kompetenceudviklingsforløb Demensrejseholdet, og metoderne herfra er fuldt implementeret og nu en del af vores dagligdag. Og så er vi så heldige, at vi lige her og nu sammen med  Plejecentret Johan Riis Minde i Nykøbing er i gang med et uddannelsesforløb i Marte Meo for alle ansatte på begge plejecentre.

Begge afsnit er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Vi kan tilbyde:
 • Et miljø hvor borgeren er i centrum, hvor vi tilrettelægger hverdagen ud fra borgernes medbestemmelsesret og individuelle behov med fokus på livskvalitet både individuelt og i fælleskabet
 • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling
 • En arbejdskultur hvor dine personlige og faglige kompetencer bliver brugt og udvikles i samspil med dine kollegaer
 • En åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger
 • En arbejdsplads med en uformel tone og et godt humør
 • Et kollegialt samarbejde, hvor begreberne naturlig hjælpsomhed, samarbejde, åben og ærlig kommunikation er nogle af de værdier, vi værdsætter højt
Vi forventer:
 • Du er bevist om egen kompetence indenfor dit arbejdsområde som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper
 • At nærvær, respekt og værdighed er grundværdier i din faglighed
 • Har god kommunikation og kontakt til borger og pårørende
 • Er omstillingsparat, fleksibel og synes om nye faglige udfordringer i hverdagen
 • Indgår i et meget tæt samarbejde med centersygeplejerske
 • Og gerne, at du har kurset neuropædagogik eller er indstillet på deltagelse heri
Til orientering
Det er politisk besluttet, at demensindsatsen i Morsø Kommune, herunder demensafsnittet på plejecentret Johan Riis’ Minde i Nykøbing og demensafsnittet på Vejerslev Ældrecenter skal samles i et nyt byggeri i Nykøbing, hvor der også vil blive etableret leve-bo pladser og daghjem. Det nye byggeri forventes påbegyndt foråret 2019, og den endelige ibrugtagning ligger endnu ikke fast. Du vil derfor som medarbejder på Vejerslev Ældrecenter blive involveret i processerne omkring byggeri af det nye Plejecenter i Nykøbing og etableringen af det nye Vejerslev Ældrecenter, hvor demenspladserne omlægges til leve-bo pladser, når det nye plejecenter står færdigt. Der vil derfor fortsat være brug for alle ansatte, enten på det nye plejecenter eller på Vejerslev Ældrecenter.

Løn og praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. Desuden fastsættes din løn efter aftale og under medvirken af den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist:                  24/3-2019
Samtaler forventes:            27/3-2019
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Tove Sørensen (TR alment afsnit) på tlf. 24207572
Randi Koch (TR – demensafsnit) på tlf. 23953591
eller Leder Karen Marie Nielsen på tlf. 99706440, mobil 61272449.
_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.