Bliv social- og sundhedshjælperelev

Morsø Kommune søger elever fra 1. august 2019.
Som Social- og sundhedshjælper får du mulighed for at gør en forskel for andre, i et aktivt samspil med borgeren og aktører fra hele sundhedsvæsenet - både i borgerens eget hjem eller på et plejecenter.
 
Du kommer til at yde grundlæggende omsorg, pleje og praktisk hjælp til borgeren med et rehabiliterende fokus, med henblik på at få hverdagen til at fungere og give borgeren en så normal livsførelse som muligt.
Du vil komme tæt på mange og du vil blive livshjælper for borgeren, og dermed få betydning for borgerens livskvalitet.
Under uddannelsen vil du også arbejde meget med digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi, da det er en naturlig del af hverdagen for kommunens social- og sundhedshjælpere.

Uddannelsen starter den 1. august 2019. Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og arbejdstiden er på 37 timer pr. uge.

Om uddannelsen
Social- og sundhedshjælper uddannelsen er en vekseluddannelse, som indeholder skiftevis skoleperioder og praktikperioder. Praktikperioderne vil foregå i Morsø Kommune, og som elev i Morsø kommune vil du gå på SOSU STV i Thisted.
Under uddannelsen vil du både komme i praktik på plejecenter og i Hjemmeplejen.
 
På uddannelsen vil du lære at:
 • Udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tankegang.
 • Handle fagligt på en ændring i borgerens adfærd (fysisk, psykisk eller social adfærd) og anvende værktøjer eksempelvis ift. tidlig opsporing.
 • Understøtte en borger i aktiviteter, hvor der er fokus på borgerens ressourcer.

Vores forventninger til dig
Uddannelsen kræver personligt engagement og motivation, og at du vil være medansvarlig for din uddannelse både i skoleforløbene og i praktikperioderne.

Derudover forventes det, at:
 • Du har dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.
 • Du har bestået Grundforløb 2.
 • Du har erfaring med brugen af IT-systemer.
 • Du er motiveret for at lære faget og er fagligt nysgerrig.
 • Du har frisk på udfordringer, er robust og kan tage ansvar for egen læring.
 • Du er positiv, udadvendt og ansvarsbevidst.
 
Vi tilbyder:
 • En erhvervsuddannelse med løn.
 • En praktikuddannelse, hvor du bliver fulgt af en vejleder og du vil hurtigt få ansvar og blive en del af teamet
 • Et varieret og fagligt velfunderet uddannelsesforløb.
 
Morsø Kommune som arbejdsplads
I Morsø Kommune arbejder vi ud fra værdierne; Dynamik, Hjerterum og Pålidelighed, og ”Sammen er vi bedst”.
Det betyder, at vi arbejder aktivt på at finde frem til de bedste løsninger for kommunens borgere og det gør vi i høj grad gennem inddragelse af borgerne og ved at arbejde professionelt med udvikling og samarbejde på tværs af faggrupper og i organisationen.
I Morsø Kommune vil vi gerne gå forrest og derfor vil du opleve, at der på alle øens ældrecentre samt Hjemmepleje løbende arbejdes med udvikling af nye tiltag, hvis formål er at give borgeren den bedst mulige pleje og omsorg.
 
Løn og ansættelse
Du får løn under hele uddannelsen – både i skole- og praktikperioder.
Som elev er du ansat 37 timer ugentlig, og i praktikperioderne skal du regne med, at der kan forekomme aften- og weekendarbejde.

Udgifter i forbindelse med uddannelsen
Du skal selv afholde udgifter til bøger, PC og andet nødvendigt materiale, der benyttes på uddannelsen.

Voksenelevløn:
For at være berettiget til voksenelevløn skal du være over 25 år og have et års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år. Hvis du søger optagelse på uddannelsen på voksenelevløn skal dokumentation for relevant erhvervserfaring være vedhæftet din ansøgning.
Klik her for at hente ansøgningsformularen.
For at vide mere om voksenelevløn, kan du med fordel læse overenskomsten på området: Social- og sundhedspersonale i kommunerne (FOA).

Udenlandske statsborgere:
Husk at du skal vedlægge kopi af din arbejds- og opholdstilladelse.

Før du søger skal du vide følgende:

Er du under 25 år
Ansøgere der opfylder nedenstående kan søge direkte ind som social- og sundhedshjælperelev:
 • Du har gennemført Grundforløb 2

Er du over 25 år
 • Du har gennemført Grundforløb 2
 • Social- og Sundhedsskolen STV(Skive, Thisted & Viborg) foretager realkompetencevurdering (RKV) for evt. godskrivning for skoleundervisning og for evt. afkortning af praktik
 • I Erhvervsuddannelsen for voksne, EUV afkortes praktik og godskrivning for skoleundervisning ud fra følgende:
  • EUV 1: 2 års relevant erhvervserfaring.
  • EUV 2: <2 års relevant erhvervserfaring eller afsluttet uddannelse.
  • EUV 3: ingen erhvervserfaring.
 
HUSK at vedhæfte relevante dokumenter: eksamensbeviser, dokumentation for ansættelser, udtalelser, dit CV og en motiveret ansøgning på max. 1 A4-side.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du læse på Social- og Sundhedsskolernes hjemmesider:
Social- og sundhedsskolen i Thisted - www.sosu-stv.dk 
 
Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Camilla Maria Tilsted på telefon 99 70 63 56 eller på mail camilla.tilsted@morsoe.dk
 
Sådan søger du
Du skal søge stillingen ved at klikke på "Send ansøgning". Når ansøgningsfristen er udløbet, behandler et ansættelsesudvalg din ansøgning. Vi afholder samtaler i uge 19 i 2019.
 
Hvis du bliver tilbudt en stilling som elev i Morsø Kommune, vil du herefter blive indkaldt til et informationsmøde, hvor du skal underskrive din uddannelsesaftale.
 
Vær opmærksom på at dine data vil blive delt med SOSU STV Thisted, hvis du ansættes, for at afklare dit uddannelsesforløb.

Ansøgningsfrist: 08. april 2019