Fjordglimt søger SSA eller SSH

Ønsker du at blive en del af et engageret team, og brænder du for at skabe de bedste vilkår for beboer, pårørende og andre brugere af huset, er det lige dig, vi mangler på Fjordglimt.

Vi søger pr. 1.2.2022 eller snarest herefter to nye kollegaer:
 • Fast stilling i fortrinsvis aftenvagt evt. kombineret med dagvagt el. nattevagt
 • Vikariat (2 år) i fortrinsvis dagvagt evt. kombineret med aftenvagt el. nattevagt. Der vil forventelig være mulighed for fastansættelse herefter.
Lidt om os:
Fjordglimt er centralt beliggende i Nykøbing, med 30 tilknyttede plejeboliger ved center, hvoraf de 8 er beregnet til ægtepar.
 • Vi vægter at beboerne skal have en meningsfuld hverdag med respekt for deres selvstændighed, selv- og medbestemmelses ret.
  Vi vægter hjemlighed, hvor professionel omsorg, støtte og vejledning kan motivere den enkelte til at bevare identitet, værdighed og livskvalitet.
 • Vi vægter, at beboer, pårørende og gæster føler sig velkomne i hele huset, og skal mødes venligt og professionelt. Hver især og tilsammen forventes en indsats der medvirker til et godt arbejdsmiljø, fordi vi tror på, at god trivsel har en positiv indflydelse på beboernes hverdag.
Morsø Kommunes værdighedspolitik og fokus på kerneopgaven skal i ord og handling understøtte:

”Vi støtter borgeren til en sundt og værdigt liv”

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads hvor kommunikation og samarbejde vægtes højt
 • En arbejdsplads med plads til humor og spontanitet
 • Et selvstændigt og varierende arbejde med mange spændende og komplekse udfordringer
 • Et lærende miljø i løbende udvikling med inddragelse af individuelle kompetencer
 • Et selvstændigt arbejde, hvor der er mulighed for medinddragelse og medindflydelse
Vi forventer:
 • At nærvær, respekt og værdighed er grundværdier i din faglighed
 • At du er engageret og brænder for dit fag.
 • At du er fleksibel og kan prioritere i en travl hverdag, hvor ikke to dage er ens
 • At du er bevist om egen kompetence indenfor dit arbejdsområde
 • At du kan kommunikere dialogbaseret og anerkendende
 • At du kan inspirere og motivere med en positiv tilgang
 • At du er omstillingsparat, fleksibel og vægter udvikling og faglige udfordringer i hverdagen
 • At du har flair for IT og dokumentation
Ansøgningsfrist er den 23. januar 2022, og samtaler forventes at blive afholdt i den følgende uge.

For yderligere oplysninger kontakt:
Leder Anni Have Bak 9970 6466 el. anni.bak@morsoe.dk
Gruppekoordinator Janni Klit Kristiansen 9970 6469 el. jkk@morsoe.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.