Sygeplejefaglig leder

I Morsø Kommune arbejder vi efter mottoet ”sammen er vi bedst”. Dette motto vil du opleve, både i det ledelsesteam du bliver en del af, men også hos alle de samarbejdspartnere du vil få i Morsø Kommune. Kommunen er som arbejdsplads kendetegnet ved dynamik, hjerterum og pålidelighed.

Du vil som sygeplejefaglig leder i Morsø Kommune blive forankret i Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering, hvor hovedparten af dine arbejdsopgaver vil være.
Center for Ældre, Sundhed og Rehabiliterings kerneopgave er:  ”at støtte borgeren til et sundt og værdigt liv”, hvilket sker i et visionært og tværfagligt samarbejde med alle andre centerområder.

Vi tilbyder en stilling, hvor du blandt andet skal:
 • Være dét faglige fyrtårn for sygeplejen, som kan sikre høj faglighed og patientsikkerhed, og også være en inspiration for vores pleje-, social- og sygeplejefaglige medarbejdere på alle niveauer
 • Være en del af et stærk og kompetent ledelsesteam
 • Sikre information og implementering af ny viden og lovgivning indenfor det pleje-, sygepleje- og behandlingsfaglige område, herunder service- og sundhedslovbestemmelser
 • Være ansvarlig for at ydelser leveres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Morsø Kommunes kvalitetsstandarder
 • Bidrage til udarbejdelse af politikker, strategier, handleplaner og kvalitetsstandarder på relevante områder
 • Følge op på tilsyn og sikre implementering af opmærksomhedsområder efter tilsyn
 • Medvirke til optimalt samarbejde med borger, beboer og pårørende, herunder håndtering af klagesager
 • Medansvarlig for patientsikkerhed og arbejdet med læringskulturen omkring det.
 • Medvirke til kvalitetssikring og udvikling af sygepleje, pleje og rehabilitering.
 • Være faglig sparringspartner for ledere
 • Deltage i samarbejdet med region, praksis læger og andre kommuner for fælles udvikling af sygeplejefaglige ydelser og behandling i Morsø Kommune
 • Være en del af Morsø Kommunes hygiejneorganisation
 • Være leder for kommunens to demenskoordinatorer
Vi ønsker af dig
 • At du er uddannet sygeplejersker, har relevant klinisk erfaring og har en klar og tydelig sygeplejefaglig identitet
 • At du har videreuddannet dig enten inden for ledelse eller klinisk sygepleje
 • Har et solidt kendskab til pleje-, sygepleje- og behandlingsopgaver i en kommunal kontekst
 • At du trives i et felt, hvor faglig udvikling, ny love og bestemmelser bevirker at din opgaveportefølje er dynamisk
 • At du har flair for organisationsforståelse og gerne erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Har en stærk forståelse for og erfaring med faglig ledelse
 • Er en synlig, tydelig og tilgængelig leder for alle
 • Kan skabe tillid, gennemsigtighed og er ærlig
 • Har erfaring med at arbejde både tværfagligt og tværsektorielt
 • Kan bidrage til at samle de sygeplejefaglige mål og opgaver på tværs af centerområderne i Social, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen og i særlige situationer for alle forvaltningsområder
 • At du kan se dig selv være en del af og bidrage ind i et kompetent og kreativt ledelsesteam
Ansættelsessamtaler afholdes d. 28. juni 2021

_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.300 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler mere end 30.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.