Morsø Hjemmepleje søger Vagtplanlægger for SOSU-grupperne.

Morsø Hjemmepleje søger Vagtplanlægger for SOSU-grupperne.
 
Ansættelsesnorm: 37 timer (eller efter aftale)
Refererer til: Lederen og Souschefen

Fagligt ansvarsområde:
 • FOA
 • Ad Hoc
Ansvar:
 • Opbygning af vagtplaner
 • Medarbejdere kobles på en vagtplan med en skabelonplan
 • Løbende vurderer personalebehovet i samarbejde med koordinatoren og lave vagtplaner ud fra dette, for mindst 8 uger ad gangen som skal være synlig jf. overenskomsten og arbejdstidsbestemmelsen
 • Vagtplan skal passe med aftalt fremmødeprofil, som er aftalt i samarbejde med Koordinatoren og Team Ledelse
 • Indberette afvigelser i vagtplanssystemet
 • Planlægge kursusafholdelse, samt sikre at der er bemanding på de dage, hvor medarbejdere skal på kursus
 • Ansvarlig for at kursus indberettes og at der i forbindelse med kursus bliver planlagt, så timer går op dvs. ud fra norm difference enten gives flere timer eller reducerer vagter (nulløsning)
 • Være opmærksom på diverse saldi, normdifference, samt medvirke aktivt til, at der i samarbejde med koordinator bliver sat fokus på, at der skal afholdes ferie, A9 med mere og at der hele tiden kigges på frem møde profilen om behovet ændre sig og hvis muligt give frihed og derved nedbringe ex. Afspadserings saldoen og feriesaldoen
 • Medansvarlig for at vurderer behovet for ansættelse af nyt personale, ud fra ydelser og ruter
 • Ansvarlig for planlægning af intro af nye medarbejdere i samarbejde med Koordinator, Souschef og Faglig leder
 • Der afholdes ferie, FO med mere, indenfor de tidsrammer der jf. ferieloven og de aftalte retningslinjer der er aftalt i Lokal-MED. Det tilstræbes at ferie og frihed gives ud fra medarbejdernes ønsker
 • Ansvarlig for planlægning og afholdelse af feriemøder med personalet, således alle er orienteret og inddraget
 • Indkalde medarbejdere ved akut sygdom i samarbejde med koordinator og planlægning ved langtidssygmeldinger
 • Afløse og hjælpe koordinator med disponering ad hoc, samt afløsning ved sygdom og frihed
 • Samarbejde med de øvrige vagtplanlæggere
Generelt ansvar:
 • Deltage i møder som kan have indflydelse på vagterne i SOSU-gruppen
 • Inspirere organisationen til nytænkning og udvikling på det faglige område via en innovativ tilgang til opgaveløsningen i forbindelse med dækning af vagter
Faglige og pædagogiske område:
 • Generelt sker alle henvendelser til personalet mundtligt og kan suppleres med mail / SMS
 • Være en støtte person i forhold til disponering og opbygning af ruter
 • Informerer løbende til personalet om ændringer i vagtplanen, jf. arbejdstidsaftalen
 • Samarbejde med koordinator, øvrige vagtplanlæggere og Team Ledelse
Administrative:
 • Sikre at overenskomsten, lokalaftaler og arbejdstidsaftaler efterleves ifht. Vagtplanlægning
 • Er ansvarlig, struktureret og kreativ i opgaveløsningen
 • Er omstillingsparat, og kan tilpasse sig udviklingen, samt kan have mange bolde i luften på en gang
 • Ser Morsø Kommunes hjemmepleje som én samlet enhed
Sammenarbejdsmæssige forventninger:
 • Er inspirator og initiativtager til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for kollegaer med udgangspunkt i kodeks for godt medarbejderskab
 • Medvirker til et godt samarbejde mellem andre relevante faggrupper og kollegaer
 • I ord og handling udviser loyalitet, ansvarlighed og respekt overfor interne og eksterne vurderinger og beslutninger
 • I samarbejde med Team Ledelse sikre kompetenceudvikling i Hjemmeplejen og implementering af faglige indsatser
Tiltrædelse: 1. august eller hurtigst muligt
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger kan fås ved souschef Mona Dahlgaard 9970 6322.
Sidste ansøgningsfrist er 27.6.2021 og samtaler gennemføres i uge 26.

_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.300 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler mere end 30.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.