Vejerslev Ældrecenter søger social- og sundhedsassistent/ hjælper

Har du lyst til at arbejde på et dynamisk ældrecenter med masser af visioner og muligheder for indflydelse? Så er vi lige stedet for dig.

Vejerslev Ældrecenter søger to medarbejdere med baggrund som  social- og sundhedsassistent/ hjælper  til faste stillinger.
 • Vi har 1 fast stilling på 30 timer pr. uge alment afsnit til besættelse hurtigst muligt
 • 1 fast stilling på 30 pr. uge på demensafsnittet til besættelse hurtigst muligt
For begge stillinger gælder, at arbejdstiden primært er i dag-og aftenvagt, men en sjælden gang kan der opstå behov for at få dækket nattevagten, hvilket man skal være villig til.

Faglig og organisatorisk profil:
Vejerslev Ældrecenter består af 2 afsnit, et somatisk plejeafsnit og et demensafsnit. Du er primært tilknyttet ét afsnit, men vi hjælper hinanden på tværs ved behov.
Vi er en åben organisation, har gang i mange udviklingstiltag og er ikke bange for at gå nye veje, for at skabe de bedste vilkår for beboerne og deres pårørende.
Vi er så heldige, at vi sammen med Plejecentret Johan Riis Minde i Nykøbing for nylig har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til et uddannelsesforløb i Marte Meo for alle ansatte på begge plejecentre. Forløbet starter op her i slutningen af året og strækker sig indtil udgangen af 2019.  

Vi kan tilbyde:
 • Et miljø hvor borgeren er i centrum, hvor vi tilrettelægger hverdagen ud fra borgernes medbestemmelsesret og individuelle behov med fokus på livskvalitet både individuelt og i fælleskabet
 • Et spændende og dynamisk arbejdsmiljø i konstant udvikling
 • En arbejdskultur hvor dine personlige og faglige kompetencer bliver brugt og udvikles i samspil med dine kollegaer
 • En arbejdsplads med en uformel tone og et godt humør med fokus muligheder frem for begrænsninger
 • Et kollegialt samarbejde, hvor begreberne naturlig hjælpsomhed, samarbejde, åben og ærlig kommunikation er nogle af de værdier, vi værdsætter højt
Vi forventer:
 • Du er bevist om egen kompetence indenfor dit arbejdsområde
 • At nærvær, respekt og værdighed er grundværdier i din faglighed
 • Du har en rehabiliterende tilgang, herunder anvender sundhedsfaglige observationer og handler på ændringer i borgerens tilstand i overensstemmelse med bedste faglige standard og nyeste viden på feltet
 • Har god kommunikation og kontakt til borger og pårørende
 • Er omstillingsparat, fleksibel og synes om nye faglige udfordringer i hverdagen
 • Og gerne, at du har kurset neuropædagogik eller er indstillet på deltagelse heri
Det er politisk besluttet, at demensindsatsen i Morsø Kommune, herunder demensafsnittet på plejecentret Johan Riis’ Minde i Nykøbing og demensafsnittet på Vejerslev Ældrecenter skal samles i et nyt byggeri i Nykøbing, hvor der også vil blive etableret leve-bo pladser og daghjem. Det nye byggeri forventes påbegyndt foråret 2019 g den endelige ibrugtagning ligger endnu ikke fast. Du vil derfor som medarbejder på Vejerslev Ældrecenter blive involveret i processerne omkring byggeri af det nye Plejecenter i Nykøbing og etableringen af det nye Vejerslev Ældrecenter, hvor demenspladserne omlægges til leve-bo pladser, når det nye plejecenter står færdigt. Der vil derfor fortsat være brug for alle ansatte, enten på det nye plejecenter eller på Vejerslev Ældrecenter.
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst. Desuden fastsættes din løn efter aftale og under medvirken af den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist 24. januar 2019

Samtaler forventes afholdt 28. januar 2019
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Tove Sørensen (TR alment afsnit) på tlf. 24207572
Randi Koch (TR – demensafsnit) på tlf. 23953591
eller Leder Karen Marie Nielsen på tlf. 99706440, mobil 61272449.
_________________________________________________________________________

Sammen er vi bedst
Det er vores motto i Morsø Kommune og for livet på Limfjordens største ø, Mors. Det indebærer også, at vi i alle livets aspekter har kort fra tanke til handling. Vi er en kommune med ca. 20.600 indbyggere og 1.700 medarbejdere.  

Her arbejder vi dedikeret for at finde innovative løsninger og på at sætte borgere og virksomheder i centrum.  Vi har storslået natur, som verdensarvskandidaten Hanklit og molerlagunen i Ejerslev. Kulturmødet Mors samler hvert år mere end 20.000 kulturelskere fra hele landet, og placerer Mors, som Danmarks midtpunkt, når det kommer til at diskutere - samt opleve kunst og kultur.

Vi skaber smagfulde oplevelser til Skaldyrsfestivalen, forkæler smagsløgene til Østers- og Muslingepremieren og nyder at være Danmarks Skaldyrshovedstad.  Vi samarbejder tæt og tværfagligt for at gøre Mors til et endnu mere attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.