Bliv social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentuddannelsen veksler mellem skole og oplæringsperioder

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent varer ca. to år og 10 måneder. Oplæringen vil fortrinsvis foregå i Morsø Kommune og skoleperioderne på Social- og Sundhedsskolen i Thisted.


Som Social- og Sundhedsassistentelev lærer du:

 • Somatisk og psykiatrisk sygdomslære samt farmakologi
 • At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje – ud fra en metodisk og rehabiliterende tilgang
 • At anvende velfærdsteknologi og tage initiativ til at bruge ny viden og teknologi i arbejdet.

På uddannelsen er der i alt tre oplæringsperioder:

 • 1. oplæringsperiode: Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen
 • 2. oplæringsperiode: Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen
 • 3. oplæringsperiode: Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Elevstillinger søges direkte hos den kommune, som du ønsker at blive elev hos. Du skal derfor holde øje med, hvornår vi opslår ledige elevstillinger her på hjemmesiden. 
Din ansøgning skal sendes digitalt.

Husk at vedhæfte relevante dokumenter, f.eks.: eksamensbeviser, dokumentation for ansættelser, udtalelser, CV og en motiveret ansøgning på max. 1 A4-side.

Se også

Morsø Kommune søger løbende elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Kontakt evt. uddannelsesleder Annette Sø på tlf. 9970 6356 eller læs mere på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside
Læs mere om Grundforløb 1 og Grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside.

Er du under 25 år

 • Kommer du lige fra 9. eller 10. klasse, skal du starte med et Grundforløb - GF1 og GF2
 • Er det mere end et år siden du har forladt Folkeskolen, skal du begynde med GF2

Er du over 25 år

 • Social- og Sundhedsskolen STV foretager realkompetencevurdering, RKV for evt. godskrivning for skoleundervisning og for evt. afkortning af oplæringsperiode.
 • Når man er over 25 år ved uddannelses påbegyndelse, afkortes oplæringsperiode og der vil være godskrivning for skoleundervisning ud fra følgende:
  • EUV 1: 2 års relevant erhvervserfaring
  • EUV 2: <2 års erhvervserfaring eller afsluttet uddannelse
  • EUV 3: ingen erhvervserfaring

Du kan finde opslag med social- og sundhedsassistentelevstillinger på Morsø Kommunes side med ledige job.

Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, kan du få afkortet mindst fem måneders oplæring og fem ugers skole på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Det betyder, at man påbegynder uddannelsen senere (fem måneder + fem uger) end den angivne uddannelsesstart. Man vil dermed også have en uddannelsesaftale, der først begynder senere.

Ansøgere bedes se under ledige elevstillinger på Morsø Kommunes side med ledige job.

Hvis du har flere spørgsmål omkring afkortning af uddannelse, så kan man kontakte SOSU STV.

Husk at angive i ansøgningen, at du er uddannet social- og sundhedshjælper.

I alle oplæringsperioder vil du få tilknyttet en vejleder, der sammen med dig har ansvaret for, at du får et vellykket oplæringsforløb, hvor du vil blive udfordret og få støtte til at nå de faglige mål i oplæringen.

Vores faglige forventninger til dig i oplæringsperioden:

 • Du møder engageret og er motiveret for at arbejde med mennesker i alle livsfaser og livssituationer og indgå i et fagligt fællesskab med vejlederen og det øvrige personale på oplæringsstedet
 • Du bruger din teoretiske viden fra skoleforløbene, når du gør dig iagttagelser, og at du nedskriver dine refleksioner i din logbog, så dine erfaringer kan indgå i den løbende vejledning.

I løbet af din oplæring vil du i takt med din udvikling gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsopgaver, så du i højere grad kan indgå i det daglige arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Du får løn under hele uddannelsen - både skole- og praktikperioder.

Som elev er du ansat 37 timer ugentlig, og i praktikperioderne skal du regne med at aften- og weekendarbejde kan forekomme.

Voksenelevløn

 • Man kan ansøge om at modtage voksenelevløn på social- og sundhedsassistentuddannelsen. For at modtage voksenelevløn skal man kunne dokumentere et års relevant erhvervserfaring – eksempelvis ved lønsedler eller ansættelsesbreve
 • Voksenelevløn pr. 1. januar 2022 er 21.137 kr. pr. måned + grundtillæg.

Elevløn

 • Hvis man ikke kan møde de ovenstående betingelser for voksenelevløn, vil man modtage elevløn
 • Elevløn pr. 1. januar 2022 er 13.609 kr.
  Efter første år stiger lønnen til 15.541 kr.

Udgifter i forbindelse med uddannelsen
Du skal selv afholde udgifter til de bøger, PC og andet nødvendigt materiale, der benyttes på uddannelsen.