Bliv social- og sundhedshjælperelev

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, der veksler mellem skole og praktikperioder.

Som social- og sundhedshjælperelev skal du gennemføre dine skoleperioder ved Social- og Sundhedsskolen i Thisted og din praktik vil foregå i Morsø Kommune. 

På uddannelsen lærer du:

 • At handle fagligt på en ændring i borgerens adfærd (fysisk, psykisk eller social adfærd) og anvende værktøjer eksempelvis i forhold til tidlig opsporing.
 • At udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tankegang.
 • At understøtte en borger i aktiviteter, hvor der er fokus på borgerens ressourcer. 

På uddannelsen er du i praktik to gange i en af kommunens plejecentre og i Morsø Hjemmepleje. Når du er kommet ind, vil du blive tildelt en praktikplads inden opstart.

Se også

Elevstillinger Social- og Sundhedshjælperuddannelsen:

 • Den 5. december med uddannelsesstart den 1. februar
 • Den 5. maj med uddannelsesstart den 1. august

Læs mere om Grundforløb 1 og Grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside

Er du under 25 år: 

 • Kommer du lige fra 9. eller 10. Klasse, skal du starte med et Grundforløb - GF1 og GF2
 • Er det mere end 1 år siden du har forladt folkeskolen, skal du begynde med GF2

Er du over 25 år: 

 • Har du gennemført GF2, kan du søge direkte ind på social-og sundhedshjælper uddannelsen
 • har du ikke gennemført GF2, bliver din ansøgning sendt til Socia-l og Sundhedsskolen STV til en realkompetencevurdering (RKV), inden din ansøgning kan færdigbehandles.

Når du søger stillingen som social- og sundhedshjælperelev, så husk at vedhæfte relevante dokumenter, såsom eksamensbeviser, dokumentation for ansættelser, udtalelser, CV og en motiveret ansøgning på max. 1 A4-side.

I alle praktikperioder vil du få tilknyttet en vejleder, der sammen med dig har ansvaret for, at du får et vellykket praktikforløb, hvor du vil blive udfordret og få støtte til at nå de faglige mål i praktikken.

Vores faglige forventninger til dig i praktikken:

 • Du møder engageret op og er motiveret for at arbejde med mennesker i alle livsfaser og livssituationer og indgår i et fagligt fællesskab med vejlederen og det øvrige personale på praktikstedet.
 • Du bruger din teoretiske viden fra skoleforløbene, når du gør dig iagttagelser, og at du nedskriver dine refleksioner i din logbog, så dine erfaringer kan indgå i den løbende vejledning.

I løbet af din praktik vil du i takt med din udvikling gradvist få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsopgaver, så du i højere grad kan indgå i det daglige arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere.

Du får løn under hele uddannelsen - både skole- og praktikperioder.

Som elev er du ansat 37 timer ugentlig, og i praktikperioderne skal du regne med at aften- og weekendarbejde kan forekomme.

Voksenelevløn

 • Man kan ansøge om at modtage voksenelevløn på social- og sundhedshjælperuddannelsen. For at modtage voksenelevløn skal man kunne dokumentere et års relevant erhvervserfaring – eksempelvis ved lønsedler eller ansættelsesbreve
 • Voksenelevløn pr. 1. januar 2020 er: ca. 20.400 kr. pr. måned + grundtillæg.

Elevløn

 • Hvis man ikke kan møde de ovenstående betingelser for voksenelevløn, vil man modtage elevløn.
 • Elevløn pr. 1. januar 2020 er: ca. 11.900 kr. pr. måned + grundtillæg (Hvis du er over 18 år).
 • Hvis du er under 18 år er lønnen ca. 8.000 kr. pr. måned.

Udgifter i forbindelse med uddannelsen
Du skal selv afholde udgifter til de bøger, PC og andet nødvendigt materiale, der benyttes på uddannelsen.