Sådan anmoder du en anden person om fuldmagt i Digital Fuldmagt

Vejledning til dig der skal hjælpe en anden.

Digital Fuldmagt er en fuldmagtsløsning, hvor du ét samlet sted kan anmode en anden person om fuldmagt til at handle på vedkommendes vegne i en række offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger.

Det kan være en god idé, hvis du skal hjælpe en person, der har svært ved det digitale fx med at melde flytning på borger.dk eller se sine laboratoriesvar i sundhedsjournalen på sundhed.dk.

Se mere om Digital Fuldmagt her