Tilsynsrapporter

Her finder du tilsynsrapporter på Morsø Kommunes tilbud på social-, sundhed- og beskæftigelsesområdet

Tilsynsrapporter 2020

Vejerslev Ældrecenter

Tilsynsrapporter  2019

Støberigården

Morsø Rusmiddelcenter

Tilsynsrapporter 2018

Bostedet Enggården

Sundhedscenter Limfjorden

Tilsynsrapporter 2020

Ingen tilsyn i 2020

Tilsynsrapporter 2019

Morsø Hjemmepleje

Vejerslev Ældrecenter