Vil du være nævning eller domsmand?

Nu har du mulighed for at søge optagelse på Morsø Kommunes grundliste over personer, som ønsker at virke som nævninge og domsmænd ved Lands- og Byretten.

Morsø Kommunes Grundlisteudvalg skal i gang med at udfærdige grundlisten for perioden 2020 - 2023 og alle interesserede opfordres til at ansøge. Grundlisteudvalget skal vælge 68 personer til grundlisten, som skal sendes til Vestre Landsret inden den 1. april 2019. Landsretten vil herefter ved lodtrækning udtage det antal personer fra listen som fra 1. januar 2020 og 4 år frem skal virke som domsmænd og nævninge sammen med de juridiske dommere i en række straffesager.

 
For at blive optaget på grundlisten er der en række krav, som skal opfyldes, bl.a. skal du være myndig, have dansk statsborgerskab og en ren straffeattest, og du må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af 2023.

Blandt ansøgerne udvælger Grundlisteudvalget et antal personer, der tilsammen udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere fordelt på bl.a. alder, køn og etnisk oprindelse. I Morsø Kommune er der især behov for yngre personer og personer med anden etnisk oprindelse end dansk til grundlisten.

Du kan læse mere om at være domsmand eller nævning på domstolenes hjemmeside


For at ansøge skal du udfylde ansøgningsformularen nedenfor og trykke ”Send”.

Bemærk du skal bo i Morsø Kommune for at kunne ansøge.


Ansøgningsfristen er fredag den 20. februar 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Sekretariatet på tlf. 99 70 70 65 eller mail lis.dich@morsoe.dk

Ansøgningsformular

(vejnavn, postnr. og by)
(otte cifre uden mellemrum)
Databeskyttelse og indsamling af data
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren i Morsø Kommune findes på kommunens hjemmeside.